Dân thiếu niềm tin, nước khó bình yên

18/08/2016 10:15 GMT+7

TTO - Chúng ta đang bàn về một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển.

Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC
Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Nhưng nếu những điều đó chỉ hô ở trên, rồi chỉ đến cấp tỉnh, còn lại ở dưới không chuyển thì không được.

Chúng ta phải tìm được khâu yếu nhất là gì? Theo tôi là cán bộ. Anh cải cách đến thế nào, thủ tục đơn giản bao nhiêu, nhưng cán bộ vẫn là quyết định. Cán bộ, cán bộ và cán bộ. Đây là khâu chúng ta cần quan tâm, bởi hiện nay bộ máy của chúng ta đông mà không mạnh.

Tôi rất muốn triển khai đồng bộ Chính phủ điện tử, áp dụng công nghệ thông tin rộng rãi, làm sao để Thủ tướng Chính phủ nói chuyện trực tiếp với cấp xã. Chỗ này đất đai cần giải quyết, chỗ kia dân bất bình... vẫn diễn ra hằng ngày.

Tôi xin nói với các đồng chí: cái gì dân cũng biết hết. Cán bộ làm gì dân cũng biết, chứ không phải là không biết đâu. Chúng ta phải hiểu như thế để đề cao trách nhiệm của mình.

Chúng ta hội nhập với quốc tế rồi, chúng ta mà lạc hậu quá thì người ta khó chấp nhận. Phải cải cách từ tỉnh, huyện, xã đến địa bàn dân cư, để người ta thấy bộ máy hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước, lấy lại niềm tin của nhân dân.

Người dân thiếu niềm tin thì đất nước khó bình yên.

Niềm tin phải được thực hiện từ những việc nhỏ, như chúng ta nói là cán bộ phải biết ba xin: xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn...

Chính phủ và toàn bộ bộ máy hành chính cần phải quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Đây là mục tiêu, đích đến quan trọng nhất trong công tác cải cách hành chính.

Công việc này không phải dễ dàng, vì bản chất là làm thay đổi căn bản phương pháp quản lý, lề lối, tác phong và ý thức trách nhiệm của tất cả các cá nhân trong bộ máy công quyền.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ là ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật và đặc biệt là kịp thời phản ứng chính sách, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp và người dân làm việc sáng tạo, theo khả năng, được bảo hộ về pháp lý, khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ để phát triển đất nước.

Chúng ta kiên quyết loại bỏ bằng được tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Các thành viên Chính phủ và đội ngũ cán bộ, công chức ở tất cả các cấp chính quyền đều phải giữ gìn bản thân, liêm khiết, trong sạch, không vì lợi ích cá nhân.

Việc ích nước lợi dân phải kiên quyết làm, việc chỉ đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình mình thì phải kiên quyết không. Đó là Chính phủ liêm chính.

... Tôi xin nhấn mạnh, Chính phủ phục vụ chứ không phải Chính phủ hưởng thụ. Không phải dân nộp thuế để ta muốn làm gì thì làm, phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công để từng đồng tiền thuế của dân đều phải sử dụng một cách hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của xã hội.

Mọi khoản chi tiêu công do ngân sách nhà nước cấp phải bảo đảm đúng quy định công khai, minh bạch.

Chúng ta không thể vô trách nhiệm trước đồng tiền hạt gạo của dân.

LÊ KIÊN lược ghi

(Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, triển khai kế hoạch 2016-2020. Tít do Tuổi Trẻ đặt)

Thủ tướng chính phủ 
NGUYỄN XUÂN PHÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận