Chủ tịch HĐND TP.HCM: Phải nỗ lực làm ra nhiều của cải hơn

07/12/2017 14:51 GMT+7

TTO – Chúng ta phải nỗ lực làm ra nhiều của cải hơn. Đóng góp lớn hơn cho trung ương thì mới có điều kiện đề xuất cơ chế thoáng hơn cho TP.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Phải nỗ lực làm ra nhiều của cải hơn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trình bày về cơ chế đặc thù chiều 7-12. Ảnh: TỰ TRUNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh điều này khi thảo luận về thực hiện cơ chế đặc thù chiều 7-12, kỳ họp thứ sáu HĐND TP khóa IX.

Tăng thu nhập cho cán bộ theo lộ trình từng năm

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, xây dựng nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Sau khi trình bày trước kỳ họp những nội dung chính của Nghị quyết 54 của Quốc hội, bà Quyết Tâm nói: Với nghị quyết này, Quốc hội đã mở ra cho TP nhiều cơ chế thoáng, được quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

"Thực hiện tốt nghị quyết này sẽ có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sự phát triển nhanh bền vững cho TP, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, có điều kiện đóng góp nhiều hơn, lớn hơn cả về cơ chế và thực tiễn cho TP", Chủ tịch HĐND TP nói.

Theo bà Tâm, nghị quyết 54 cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức của TP, hiện đang lao động với năng suất, chất lượng cao nhưng thu nhập còn thấp.

Tuy nhiên, thu nhập tăng lên phải có lộ trình từng năm một, không phải tăng ngay lập tức mà còn phải tùy thuộc vào khả năng tài chính, ngân sách của TP trong phạm vi cho phép thu chi thường xuyên, đảm bảo không làm giảm ngân sách chi cho đầu tư phát triển và các lĩnh vực khác của TP.

Đồng thời, sẽ sắp xếp lại bộ máy cho tinh gọn biên chế để tăng thu nhập lên. Điều quan trọng hơn là hiệu suất công việc phải tốt lên mới có điều kiện tặng thu nhập.

"Chúng ta phải nỗ lực làm ra nhiều của cải hơn. Đóng góp lớn hơn cho trung ương thì mới có điều kiện đề xuất cơ chế thoáng hơn cho TP", bà Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Phải nỗ lực làm ra nhiều của cải hơn - Ảnh 2.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện cơ chế đặc thù. Ảnh: TỰ TRUNG

HĐND TP.HCM ra nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù

Các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cụ thể, HĐND TP.HCM giao UBND TP căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND TP xem xét, quyết định về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP; Dự toán, phân bổ ngân sách TP hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

UBND TP khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018. Cụ thể, gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí ban hành; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí ban hành.

Ngoài ra còn có đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập. HĐND TP cũng giao UBND TP khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND TP có ý kiến, chậm nhất tại kỳ họp giữa năm 2018, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cụ thể, gồm: Đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; Đề án huy động vốn đầu tư xã hội (phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho TP vay lại...).

Đồng thời, đề xuất phương án triển khai đường Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn và hợp tác công tư. UBND TP cần phối hợp chặt chẽ các bộ ngành Trung ương trong quá trình chuẩn bị, thẩm định các đề án nêu trên trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 12-2018 để triển khai thực hiện.

Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo HĐND TP cho ý kiến. UBND TP cũng phải khẩn trương nghiên cứu các đề án, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP trước tháng 6-2018.

Cụ thể, gồm: Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

UBND TP phải thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết của Quốc hội về cùng một vấn đề. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thì đề xuất HĐND TP xem xét, quyết định.

Trong quá trình xây dựng các đề án, UBND TP cũng cần đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển TP nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

Nghị quyết này của HĐND TP có hiệu lực từ ngày 15-1-2018, cũng là ngày nghị quyết 54 của Quốc hội có hiệu lực.

MAI HOA – MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận