07/02/2023 20:55 GMT+7

Chính phủ giao nhiệm vụ gì cho Hà Nội để thu nhập mỗi người năm 2045 hơn 36.000 USD?

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7-2-2023 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ giao nhiệm vụ gì cho Hà Nội để thu nhập mỗi người năm 2045 hơn 36.000 USD? - Ảnh 1.

Một người dân tập thể dục ở hồ Gươm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nghị quyết nêu rõ việc xây dựng và ban hành chương trình hành động trên nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết số 15-NQ/TW.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra trong nghị quyết. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Hà Nội là TP "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Đồng thời, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực, thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người ở Hà Nội đạt trên 36.000 USD

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 7,5 - 8,0%; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 8.300 - 8.500 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD.

Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 đạt khoảng 17%, đến năm 2030 đạt khoảng 20%. Tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2025 đạt khoảng 30%, đến năm 2030 đạt khoảng 40%

Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đạt 70%, đến năm 2030 đạt 80%.

Về năng suất lao động tăng bình quân đến năm 2025 đạt 7 - 7,5%, đến năm 2030 đạt 7,5%; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62%, đến năm 2030 đạt 75%; tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đến năm 2025 đạt 50 - 55%, đến năm 2030 đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, nghị quyết của Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND TP Hà Nội cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể:

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TW.

2. Phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

3. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

5. Củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

6. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của thủ đô.

7. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

8. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.

Hà Nội tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua ZaloHà Nội tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Zalo

Hà Nội sẽ đưa vào vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo kể từ ngày 10-2-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận