19/03/2024 18:17 GMT+7

Chiến lược giáo dục: Tạo lập thế hệ người Việt Nam mới sống lương thiện, giàu khát vọng

Chiến lược giáo dục Việt Nam cần gắn với phát triển nguồn nhân lực, gắn với các ngành công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: VGP

Ngày 19-3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nghe và cho ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hướng đến nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. 

Mục tiêu nhằm tạo lập thế hệ người Việt Nam mới sống lương thiện, giàu khát vọng, có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, tài năng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Hệ thống giáo dục được xây dựng mở, công bằng và bình đẳng, phục vụ học tập suốt đời, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo chiến lược tiếp thu những nội dung trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29, đánh giá 5 năm đổi mới đối với giáo dục phổ thông, cập nhật nhu cầu nguồn nhân lực tương lai...

Nhiều ý kiến cũng đồng tình, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển các ngành kinh tế số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chip, bán dẫn, năng lượng mới…

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái, khâu đột phá đầu tiên của chiến lược là tạo môi trường đào tạo công bằng đối với người học lẫn cơ sở giáo dục; bổ sung các nội dung về giáo dục nghề nghiệp; tăng cường vai trò của gia đình…

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cũng cho rằng chiến lược phát triển giáo dục phải gắn kết với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo thành hệ thống giáo dục mở, liên thông.

Phiên họp Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực - Ảnh: VGP

Phiên họp Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực - Ảnh: VGP

Giáo dục là tiền đề, động lực cho chuyển đổi kinh tế

Đánh giá chiến lược có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chính sách giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Phó thủ tướng lưu ý cần kiên trì thực hiện quan điểm, mục tiêu trong nghị quyết 29 về cơ sở giáo dục, đào tạo, người dạy, người học... 

Từ đó xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp mới, đột phá về chương trình, tiêu chuẩn, tiêu chí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực… đối với từng bậc học. 

Hoạt động giáo dục, đào tạo phải gắn kết giữa cung cấp kiến thức, kỹ năng và tư duy tự học, giữa thực học và thực nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới, cũng như quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế.

"Giáo dục, đào tạo phải là tiền đề, động lực cho chuyển đổi kinh tế", ông Hà nói cần sử dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để hình thành hệ thống giáo dục mở, liên thông về chương trình, nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, thi cử… hướng tới xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Theo đó, ông yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện chiến lược với cách tiếp cận khoa học, bài bản, khả thi; có lộ trình, kế hoạch, nguồn lực, giải pháp rõ ràng, đồng bộ, trọn gói; xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực... 

Chiến lược đặt mục tiêu ở bậc mầm non, phấn đấu 100% số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2030, số cơ sở giáo dục mầm non tư thục đạt 30%.

Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở đạt 99%, trung học phổ thông đạt 95%.

Trong giáo dục đại học, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỉ lệ 260 sinh viên/vạn dân, số cơ sở giáo dục đại học tư thục đạt 35% với số sinh viên theo học đạt 25%.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Sẵn sàng đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm đào tạo nguồn nhân lựcChủ tịch Phan Văn Mãi: Sẵn sàng đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm đào tạo nguồn nhân lực

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỉ, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên