Thứ 7, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Chất thải Formosa có nồng độ PH vượt ngưỡng nguy hại

09/05/2019 21:50 GMT+7

TTO - Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo về Bộ TN-MT kết quả mẫu xỉ gang, bùn thải của Formosa chuyển lên 2 công ty ở Thái Nguyên để tái chế, tái sử dụng phế liệu có giá trị PH vượt ngưỡng nguy hại so với quy chuẩn Việt Nam.

Chất thải Formosa có nồng độ PH vượt ngưỡng nguy hại - Ảnh 1.

Chất thải của Formosa ở Hà Tĩnh - Ảnh: Tư Liệu

Ông Nguyễn Thế Giang, phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, đã ký văn bản gửi Bộ TN-MT, Tổng cục Môi trường, Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh để thông tin về kết quả kiểm tra chất thải của Formosa Hà Tĩnh được chuyển giao lên Thái Nguyên tái sử dụng.

Sở TN-MT Thái Nguyên đã tiến hành rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế đối với 6 cơ sở ở Thái Nguyên, là những đơn vị nhận chuyển giao chất thải của Formosa Hà Tĩnh thông qua Công ty TNHH đầu tư phát triển MHD VN.

Theo đó đã tiến hành lấy mẫu gang xỉ tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Huy, mẫu bùn thải sau tuyển tại Công ty CP Công nghiệp Bắc Thái để phân định danh tính chất thải nguy hại.

"Kết quả phân tích mẫu gang xỉ, mẫu bùn thải sau tuyển tại 2 cơ sở nêu trên cho thấy giá trị PH đều vượt ngưỡng nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT", văn bản của Sở TN-MT nêu rõ.

Chưa hết, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên cũng gửi Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh kết quả kiểm tra việc tái chế, tái sử dụng phế liệu gang xỉ có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh được chuyển lên các công ty tại Thái Nguyên.

Theo Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, Formosa Hà Tĩnh đã chuyển giao gang xỉ cho Công ty TNHH đầu tư phát triển MHD Việt Nam (Công ty MHD) để tiếp tục chuyển giao cho 6 cơ sở tại Thái Nguyên sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Rà soát hồ sơ môi trường và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất cho thấy Công ty Bắc Thái đã lắp đặt 1 giàn tuyển xỉ gang, hoạt động không phù hợp với hoạt động sản xuất đã nêu trong đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Đến thời điểm Sở TN-MT Thái Nguyên kiểm tra, xác minh tại cơ sở, Công ty Bắc Thái đã nhập về 8.995 tấn, trong đó có 5.995 tấn đã có hoá đơn xuất trình khi Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, còn khoảng 3.000 tấn chưa xuất trình được hoá đơn.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên đề nghị Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh xem xét, báo cáo Tổng cục Môi trường yêu cầu Công ty MHD dừng hợp đồng chuyển giao xỉ gang cho Công ty Bắc Thái, Công ty cổ phần cơ khí Gang thép, Công ty TNHH Minh Bạch do các công ty trên chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển giao gang xỉ của Formosa cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Huy, đảm bảo không vượt quá công suất của hệ thống sản xuất thu hồi xỉ gang đã được cấp phép.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, việc Công ty MHD được chuyển giao gang xỉ của Formosa Hà Tĩnh cho các đơn vị tại Thái Nguyên đã được Tổng cục Môi trường đồng ý bằng văn bản từ cuối tháng 9-2018, trong đó cho phép Công ty MHD vận chuyển đúng chủng loại phế liệu gang xỉ với khối lượng đã đăng ký 70.000 tấn/năm, chuyển giao phế liệu cho cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sắt thép.

Kèm theo văn bản cho phép này, Tổng cục Môi trường yêu cầu cơ sở sản Công ty MHD chuyển giao cho cơ sở sản xuất tiếp nhận phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, sau khi Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả phân tích mẫu gang xỉ, bùn thải có giá trị PH vượt ngưỡng nguy hại thì Tổng cục Môi trường vẫn chưa có lý giải chính thức về nội dung này.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận