Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Chất lượng nước biển ở Hà Tĩnh, Quảng Trị đảm bảo quy chuẩn

21/09/2017 14:17 GMT+7

TTO - Sở Tài nguyên-Môi trường Hà Tĩnh đã báo cáo Bộ Tài nguyên-Môi trường kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh trong hai tháng 7, 8-2017 và khẳng hầu hết thông số trong giới hạn cho phép.

 Chất lượng nước biển ở Hà Tĩnh, Quảng Trị đảm bảo quy chuẩn cho phép - Ảnh 1.

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại các bãi tắm và vùng biển ven bờ ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Ảnh chụp bãi tắm Thiên Cầm vắng người sau bão số 10- Ảnh: Chí Tuệ

Trong tháng 7 và 8-2017, Sở Tài nguyên-Môi trường Hà Tĩnh thực hiện quan trắc tại 7 bãi tắm, khu du lịch và vùng ven bờ biển gồm: bãi tắm Xuân Hải,  Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Mũi Đao, Kỳ Xuân và một vùng ven bờ biển Kỳ Phú.

Việc quan trắc tại 8 vị trí kể trên được thực hiện 4 đợt vào các ngày 3-7, 19-7, 2-8, 15-8.

Quá trình quan trắc và phân tích được thực hiện với 18 thông số gồm: nhiệt độ pH, oxy hòa tan, độ đục, chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa tan, amoni, photphat, florua, cadimi, chì, mangan, asen, sắt, xyanua, crom, phenol, tổng coliform.

Sau quan trắc, Sở Tài nguyên-Môi trường Hà Tĩnh báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi tắm và vùng biển nêu trên cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, kết quả quan trắc vào ngày 3-7 cũng chỉ ra thông số amoni tại các bãi tắm (trừ bãi tắm Xuân Hải) và vùng biển Kỳ Phú vượt ngưỡng từ 1,02 lần đến 1,8 lần.

Về thông số florua, kết quả quan trắc vào 2-8 tại bãi tắm Xuân Thành và kết quả quan trắc tại bãi tắm Xuân Hải, Thiên Cầm vào ngày 15-8 chạm ngưỡng giới hạn cho phép.

Riêng thông số sắt tại bãi tắm Xuân Hải vào ngày 19-7, bãi tắm Kỳ Xuân vào ngày 2-8 vượt ngưỡng lần lượt là 1,94 lần và 1,3 lần so với giới hạn cho phép.

Cùng báo cáo về Bộ Tài nguyên-Môi trường về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị cho biết sở này cũng đã thực hiện quan trắc với tần suất 2 tuần/lần trong thời gian vừa qua.

Theo đó, kết quả quan trắc lần gần nhất vào ngày 13-9 tại ba vị trí Mũi Si- thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh; bãi tắm Gio Hải, huyện Gio Linh; bãi tắm Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, đều trong giới hạn cho phép.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận