Thứ 2, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm từ ngày 1-4

07/04/2022 17:48 GMT+7

TTO - Ban Bí thư yêu cầu chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1-4-2022. Còn đối với chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng.

Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm từ ngày 1-4 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng - Ảnh: NHẬT BẮC

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mới đây đã ký ban hành kết luận số 33 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư kết luận, cụ thể:

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1-4-2022 (chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

Đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện như sau: Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ ngày được bổ nhiệm) không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

Ban Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện kết luận này trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Không bổ nhiệm chức danh Không bổ nhiệm chức danh 'hàm' với công chức, viên chức

TTO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu không bổ nhiệm chức danh 'hàm' đối với cán bộ, công chức, viên chức.

THÀNH CHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận