23/02/2024 14:10 GMT+7

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (phần 1).

Ngày 18-1-2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Điều 190 và điều 248 có hiệu lực sớm từ ngày 1-4-2024.

Theo điều 79 Luật Đất đai, từ 1-1-2025, Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (phần 1) - Nguồn: TTXVN

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (phần 1) - Nguồn: TTXVN

Sửa Luật Đất đai: Liệt kê rõ các trường hợp thu hồi đất để tránh lạm dụngSửa Luật Đất đai: Liệt kê rõ các trường hợp thu hồi đất để tránh lạm dụng

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội tại kỳ họp lần này quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất để khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên