Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cà Mau: 2 năm thu hút 
được 4 “nhân tài”!

27/03/2016 08:14 GMT+7

TTO -  Trong đó ba người có trình độ thạc sĩ, người còn lại có trình độ đại học.

Ngày 25-3, báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực về phục vụ tại địa phương, ông Lê Quang Hảo - phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau - cho biết sau hai năm thực hiện nghị quyết số 21/2013 (về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực), tỉnh Cà Mau thu hút được bốn người.

Trong đó ba người có trình độ thạc sĩ, người còn lại có trình độ đại học.

Theo ông Hảo, nguyên nhân của chỉ tiêu đào tạo, thu hút nguồn nhân lực hằng năm đều đạt thấp là do kế hoạch đưa ra không sát thực tế. Kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tại một số cơ quan, đơn vị chưa gắn với quy hoạch nguồn nhân lực; chưa gắn đào tạo với sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo.

“Do đó vẫn còn xảy ra tình trạng cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo không đúng đối tượng, không đúng với chuyên ngành đã được đào tạo trước đây. Mặt khác còn tập trung đào tạo sau đại học về quản lý, ít chú trọng về chuyên ngành tỉnh đang cần” - ông Hảo nhận định.

Chuyện quê tôi thu hút nhân tài

TTC - Cũng như những địa phương khác, tỉnh chúng tôi khao khát nhân tài. Nhìn vào lĩnh vực nào cũng chẳng thấy nhân tài đâu cả.

TẤN THÁI