04/02/2024 15:48 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất mới nhất về quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện trình Chính phủ tờ trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 138/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ, công chức cấp xã và người từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được điều động, luân chuyển giữ vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức khác (kể cả điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã) khi tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên thì không phải sát hạch.

Cán bộ khi thôi nhiệm vụ có thể được bố trí vào làm công chức

Cùng với đó, bổ sung quy định trường hợp cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ (do hết nhiệm kỳ hoặc thôi làm nhiệm vụ khi chưa hết nhiệm kỳ mà không phải vì lý do bị kỷ luật) được bố trí vào làm công chức tại nơi đang công tác nếu còn vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận.

Với viên chức và người công tác trong lực lượng vũ trang, cơ yếu thì khi tiếp nhận vào công chức chỉ thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn, thay vì phải thực hiện thi viết hoặc viết và phỏng vấn như quy định hiện hành.

Về chế độ tập sự khi tuyển dụng, tiếp nhận, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện trong trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự.

Đối với trường hợp đã có thời gian tập sự tại vị trí phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nhưng chưa đủ thời gian tập sự theo quy định thì được trừ vào thời gian tập sự.

Về nâng ngạch công chức, đề xuất bỏ quy định Bộ Nội vụ có ý kiến về đề án và chỉ tiêu nâng ngạch đối với thi nâng ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương.

Cùng với đó là từ nhân viên hoặc tương đương lên cán sự hoặc tương đương, từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương để thực hiện chủ trương phân cấp cho bộ, ngành, địa phương.

Sửa đổi quy định về các trường hợp xét nâng ngạch và nguyên tắc xét nâng ngạch, bổ sung quy định về xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ theo hướng mở rộng tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích để được xét nâng ngạch so với quy định tại nghị định 138.

Bổ sung quy định về xét nâng ngạch khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng không xét nâng ngạch đồng loạt khi bổ nhiệm, mà có sự phân biệt theo cấp hành chính.

Đồng thời quy định áp dụng đối với chức vụ, chức danh tương đương trong các cơ quan của HĐND, các cơ quan Đảng, đoàn thể.

Bổ sung quy định Bộ Nội vụ có trách nhiệm xây dựng, cung cấp miễn phí phần mềm dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương sử dụng trong tổ chức thi nâng ngạch để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện và tiết kiệm chi phí.

Đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ trong việc cấp phát ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm tính bảo mật, các cơ quan không phải cử người trực tiếp đến Bộ Nội vụ nhận ngân hàng câu hỏi và đáp án.

Bổ sung quy định cách xác định nguồn nhân sự tại chỗ

Về quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, dự thảo bổ sung quy định xác định thành phần tập thể lãnh đạo (bước 1).

Theo đó về nguyên tắc thẩm quyền thuộc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm.

Quy định cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có thể phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cấp dưới trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm (trong tất cả các trường hợp đều phải bảo đảm có sự tham gia của đại diện cấp ủy cùng cấp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhân sự dự kiến bổ nhiệm và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm).

Bổ sung quy định các bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, trách nhiệm tổ chức cuộc họp các bước, quyết định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi phụ trách.

Bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng và quy định tại nghị định này để bảo đảm đúng thẩm quyền theo phân cấp.

Bổ sung quy định cách xác định nguồn nhân sự tại chỗ. Cụ thể, nguồn nhân sự tại chỗ được xác định là được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm tại đơn vị đang công tác hoặc được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh tương đương trở lên của đơn vị cấu thành cùng cấp trong cùng cơ quan có thẩm quyền sử dụng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới nhất cách tính cơ cấu công chứcBộ Nội vụ hướng dẫn mới nhất cách tính cơ cấu công chức

Theo Bộ Nội vụ, cơ cấu ngạch công chức được tính theo tỉ lệ % số công chức giữ các ngạch công chức trên tổng số công chức trong từng cơ quan, đơn vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên