Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Bộ GD-ĐT sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế vào năm 2021

07/10/2015 17:09 GMT+7

TTO - Tỉ lệ tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế với yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam phải xây dựng đề án tinh giản biên chế của đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 đảm bảo xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trên cơ sở đề án tinh giản biên chế đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, người đứng đầu đơn vị lập tờ trình và danh sách, dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế định kỳ hai lần/năm.

Người đứng đầu đơn vị cũng có trách nhiệm ra quyết định cho đối tượng nghỉ theo chế độ và kịp thời chi trả chế độ chính sách sau khi được Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả tinh giản biên chế.

Bộ GD- ĐT cũng chỉ đạo thống nhất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ sử dụng từ nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị để thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế được lấy từ nguồn quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giữa tháng 7-2015 phải nộp đề án tinh giản biên chế

TT - Đó là thời gian được ấn định tại chỉ thị của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, vừa được cơ quan này ban hành.

​TP.HCM bắt đầu triển khai tinh giản biên chế

TTO - Sở Nội vụ TP.HCM vừa đề nghị UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, 24 quận huyện… thực hiện hàng loạt đầu việc nhằm triển khai chính sách tinh giản biên chế.

Hà Nội cam kết thành lập Sở Du lịch không làm tăng biên chế

TTO - Chiều 3-7, ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP sẽ xem xét, cho ý kiến về đề án thành lập Sở Du lịch.

NGỌC HÀ