Thứ 5, ngày 5 tháng 8 năm 2021

​Áp lực sử dụng biên chế hành chính vượt chỉ tiêu

29/07/2015 08:16 GMT+7

TT - Nếu thực hiện theo số (chỉ tiêu biên chế hành chính) của Bộ Nội vụ giao năm 2015 là 8.313 biên chế thì số biên chế hành chính (của TP.HCM) sẽ giảm 4.736 biên chế.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải giảm 4.736 người, không đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý thể hiện trong báo cáo của UBND TP.HCM về “tình hình sử dụng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng cấp phó của TP”.

Báo cáo này vừa được UBND TP gửi đến thường trực Thành ủy TP, thường trực HĐND TP.

UBND TP cho rằng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý nhà nước tại địa phương, yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, tính phức tạp trong công tác quản lý điều hành, áp lực di dân cơ học... cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015 cho phù hợp với tình hình biên chế tại TP và đề án vị trí việc làm đã trình Bộ Nội vụ thẩm định.

*  Hà Nội xử lý 139 trường hợp vi phạm thi công chức

Hội đồng thi tuyển công chức TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm quy chế, nội quy thi đối với 139 trường hợp thi công chức TP năm 2015. 

Hội đồng này đã xem xét đối với 146 bài thi của 139 trường hợp vi phạm quy chế, nội quy thi công chức năm 2015. Sau xem xét, hội đồng đã quyết định chấm điểm 0 đối với bốn bài thi viết “kiến thức chung” và hai bài thi viết “chuyên ngành” bị đình chỉ thi; trừ 40% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo... 

Bà Nguyễn Thị Liễu, chánh văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết việc xem xét, xử lý đối với các thí sinh vi phạm quy chế, nội quy thi công chức được căn cứ theo mức độ vi phạm đã áp dụng hình thức kỷ luật tại kỳ thi như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi.

G.HƯƠNG - X.LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận