10/06/2023 11:41 GMT+7

Bỏ chức danh trưởng công an xã, công chức xã tăng theo quy mô dân số

Nghị định mới của Chính phủ đã bỏ chức danh trưởng công an xã, đồng thời với số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng thêm theo quy mô dân số.

Bỏ chức danh trưởng công an xã, công chức xã tăng theo quy mô dân số - Ảnh 1.

Theo nghị định mới của Chính phủ, chức danh trưởng công an xã không còn được quy định - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 10-6, Chính phủ ban hành nghị định số 33 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Tăng thêm số lượng công chức xã ở đơn vị có quy mô dân số lớn

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết một trong những điểm mới của nghị định lần này là không quy định chức danh công chức trưởng công an xã (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã).

Điểm đáng chú ý nữa là nghị định bổ sung quy định tăng thêm (không khống chế tối đa) số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết 1211/2016.

Hiện nay, theo quy định, số cán bộ, công chức cấp xã được khoán cứng theo loại đơn vị hành chính.

Cụ thể với phường loại I - II - III tương ứng là 23 - 21 - 19 người, đối với xã và thị trấn loại I - II - III tương ứng là 22 - 20 - 18 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách xã loại I - II - III tương ứng là 14 - 12 - 10 người.

Nghị định mới quy định theo hướng mở số lượng cán bộ, công chức theo quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Cụ thể, đối với phường thuộc quận, cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Đối với các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Theo diện tích tự nhiên, ngoài việc tăng thêm công chức và người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số nêu trên, mỗi đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Nghị định quy định việc thực hiện khoán cho từng địa phương (cấp tỉnh) và phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ tổng số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được HĐND cấp tỉnh giao, UBND cấp huyện quyết định số lượng và bố trí cụ thể cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do HĐND cấp tỉnh giao cho cấp huyện.

Cán bộ, công chức cấp xã phải có khung năng lực đại học trở lên

Nghị định quy định 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách (gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận) và những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định quy định phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể chức danh, số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, nghị định quy định rõ tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã theo khung năng lực từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác và nhiệm vụ theo bản mô tả công việc của từng chức vụ, chức danh (vị trí việc làm).

Trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì quy định ở điều khoản chuyển tiếp theo hướng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu đi nước ngoài không đúng quy địnhXử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu đi nước ngoài không đúng quy định

Thủ trưởng đơn vị rà soát, quản lý chặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xử lý nghiêm khi thực hiện không đúng quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên