Thứ 2, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Báo chí phải góp phần xây dựng trí tuệ, khí phách Việt Nam

10/08/2015 08:13 GMT+7

TT - Ngày 9-8, phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 - 2020) diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội Hội Nhà báo VN - Ảnh: Việt Dũng

*  Nhà báo Thuận Hữu tái đắc cử chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp nội bộ hai ngày 7 và 8-8, báo cáo tổng hợp nội dung tham luận của các đại biểu, báo cáo chính trị của ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu trước đại hội. Trong đó Tổng bí thư nhấn mạnh anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí, Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý thiêng liêng, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng.

Đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt vì sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc, của nhân dân.

Tổng bí thư nêu rõ báo chí cần góp phần đắc lực và hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc.

Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận. Kiên quyết loại bỏ những tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội.

Theo Tổng bí thư, báo chí phải thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại giàu bản sắc dân tộc, là diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí, động viên cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Tổng bí thư cũng đưa ra chỉ đạo cần đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí bảo đảm nguyên tắc phát triển phải đi đôi với quản lý và quản lý phải theo kịp sự phát triển. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động có chất lượng và có hiệu quả.

Đại hội bầu ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 57 thành viên, bầu ban thường vụ, ban kiểm tra của Hội.

Ông Thuận Hữu - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổng biên tập báo Nhân Dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX - tái trúng cử chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội thông qua nghị quyết, nêu quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận