Bạn trẻ đang đọc sách gì?

04/12/2017 07:14 GMT+7
TTO - Một số sinh viên tại TP.HCM tiết lộ các thể loại sách họ hay đọc gồm văn học, kỹ năng, phát triển cá nhân... Họ cũng đồng thời đưa ra nhận định về giá sách hiện nay.
CHÂU DOANH - XUÂN HẠNH