Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài

07/09/2011 06:39 GMT+7

TT - Ngày 6-9, tại hội thảo khoa học “Công tác nhân tài ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, ông Hồ Đức Việt (nguyên trưởng Ban Tổ chức trung ương) cho biết Ban Tổ chức trung ương đã được Bộ Chính trị phân công chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược quốc gia về nhân tài (hiện ông Hồ Đức Việt đang là chủ nhiệm đề tài “Cơ sở lý luận, thực tiễn của chiến lược quốc gia về nhân tài trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong chiến lược quốc gia này).

Trẻ, giỏi vẫn được trả lương cao hơn người có thâm niên

Tại hội thảo, đề cập việc phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có công tác nhân tài tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Lê Minh Hồng (phó tổng giám đốc PVN) cho hay quan điểm chung của PVN là “tài nguyên có hạn, sự sáng tạo của con người là vô hạn”. Hiện nay trong số hơn 45.000 cán bộ, công nhân viên của PVN có trên 2.000 người có trình độ thạc sĩ trở lên, mức lương bình quân của người lao động là 13,11 triệu đồng, còn mức lương bình quân của người lao động làm việc trong các liên doanh dầu khí là 29 triệu đồng/tháng.

“PVN có hai hệ thống lương, bên cạnh lương cơ bản còn có hệ thống lương dựa trên mức độ đóng góp, cống hiến của người lao động. Theo đó, dù lao động tuổi đời còn trẻ nhưng có năng lực tốt sẽ được trả lương cao hơn người có thâm niên” - ông Hồng cho biết.

Theo ông Hồ Đức Việt, trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Tuy vậy, công tác nhân tài ở nước ta hiện nay cũng có những hạn chế, bất cập.

Ông Hồ Đức Việt nêu: “Do chúng ta còn thiếu những mục tiêu cụ thể, những chương trình, kế hoạch tổng thể, những giải pháp mang tính chiến lược trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài nên chưa chú ý tới nhiệm vụ theo dõi quá trình phát triển của những mầm tài năng được phát hiện sớm trong các trường phổ thông và đại học. Trong cơ chế, quy trình đánh giá, tuyển chọn và sử dụng cán bộ cũng còn những mặt yếu, chưa phát huy đầy đủ dân chủ, còn hạn chế về tính khách quan, công khai, minh bạch”.

Vì thế ông Việt cho rằng không ít người tài đã không được phát hiện, trọng dụng hoặc bố trí vào vị trí thích hợp. “Chính sách đãi ngộ đối với nhân tài trong điều kiện mới cũng chưa được nghiên cứu thực thi đầy đủ nên chưa phát huy được tác dụng, chưa thu hút được nhiều người có tài (cả trong và ngoài Đảng) vào công tác trong hệ thống chính trị cũng như người từ nước ngoài về Việt Nam làm việc... Đã có tình trạng người tài rời bỏ khu vực công tác phù hợp với năng lực, sở trường, khả năng cống hiến của mình để chuyển sang khu vực khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn” - ông Việt nói.

Ông Vũ Ngọc Hoàng (phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương) cho rằng nhân tài thường có tư duy độc lập, vượt trước và không chịu áp đặt. “Nước mình có thói xấu về quy chụp, ông ở dưới cũng quy chụp ông ở trên chứ không chỉ có trên quy chụp dưới. Phải chiến đấu xóa bỏ thói xấu này để dân tộc này phát triển, đầu tiên là phát triển tư duy” - ông Hoàng nói.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng cần phải tính lại căn bản cơ chế tuyển chọn. Ông nói: “Nhiều năm công tác ở cấp ủy địa phương (ông Vũ Ngọc Hoàng từng là bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - PV), tôi thấy đến cuối nhiệm kỳ có việc chọn người. Như vậy việc xuất hiện của “anh mới” phụ thuộc vào chuyện “anh cũ” có chịu nghỉ hay không. Ở đây “anh cũ” vừa là người thi vừa là người chấm thi, còn “anh mới” chỉ là người đi thi... Chỗ này phải nghiên cứu điều chỉnh để có cơ chế tuyển chọn tốt nhất cho người tài xuất hiện”. Ông Hoàng cho rằng có môi trường tốt sẽ có nhân tài về, chứ ngồi một chỗ đưa ra chính sách chiêu dụ thì cái nhận được chưa hẳn là người tài.

Ông Tạ Ngọc Tấn (giám đốc Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) nói cần xây dựng cơ chế, điều kiện giáo dục để tạo nền cho nhân tài nảy nở, phát huy từ sớm, “còn từ học sinh phổ thông đã đi theo nền nếp quy phạm quá nặng nề đôi khi phản tác dụng”.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận