14/11/2023 14:54 GMT+7

VRG và Quân khu 5 sơ kết 10 năm ký kết Quy chế phối hợp

Chiều 13-11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 và Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028.

Anh Trương Văn Tiến (34 tuổi) - công nhân Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

Anh Trương Văn Tiến (34 tuổi) - công nhân Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

Đầu tư, hỗ trợ hàng mấy chục tỉ đồng

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khai hoang trồng mới, phát triển mạnh diện tích cao su và giao Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) quản lý gần 402.000ha cao su với hơn 84.000 lao động, trong đó có hơn 25.000 lao động là người đồng bào.

Ngoài Đông Nam Bộ; nhiều năm qua VRG đã phát triển mở rộng diện tích cao su trên cả nước, trong đó có địa bàn Quân khu 5. Và để kịp thời sâu sát, ngày 27-9-2011 VRG đã ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 

Việc ký kết đã giúp cho các đơn vị thành viên của tập đoàn đứng chân trên địa bàn ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Quân khu 5 và Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị - Ảnh: KHÁNH QUÂN

Quân khu 5 và Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị - Ảnh: KHÁNH QUÂN

Theo VRG trong suốt 10 năm qua, việc phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được kết quả cụ thể: hai bên đã phối hợp tổ chức 539 đợt tuyên truyền với hơn 53.800 lượt người tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Những năm gần đây, khi kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, đô thị hóa ngày càng mở rộng, giao thông càng thuận lợi thì giá trị đất đai ngày càng cao dẫn đến dễ phát sinh những vụ việc lấn chiếm đất, gây khó khăn cho công tác quản lý và trên thực tế đã xảy ra một số vụ việc … làm thiệt hại về kinh tế cũng như gây mất an ninh trật tự. 

Đến nay, 12 công ty cao su trên địa bàn Quân khu đã xây dựng Ban chỉ huy quân sự, thành lập 1 đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm, 33 trung đội, 14 tiểu đội tự vệ. 

Các thế hệ trong lực lượng tự vệ cao su trong 10 năm qua luôn phát huy và giữ vững phẩm chất tốt đẹp của lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, góp phần xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 ngày càng vững mạnh.

Để hoạt động của Ban chỉ huy quân sự công ty, cũng như hoạt động của các đơn vị tự vệ duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp, hiệu quả. 

VRG và các công ty thành viên đã đầu tư kinh phí mua sắm đầy đủ trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tự vệ khi làm nhiệm vụ, bảo đảm kinh phí cho lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện, diễn tập với kinh phí hơn 16,5 tỉ đồng.

Ngoài ra các công ty thuộc VRG đã tìm cách hỗ trợ nhân dân nơi đứng chân về vốn, cây giống, tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp với tổng số tiền hơn 6,3 tỉ đồng; hỗ trợ địa phương xây dựng hơn 36km đường, 3 sân thể thao. 

Giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc vào làm việc tại các công ty, nông trường để thoát nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số; hỗ trợ gần 24,6 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn Quân khu.

Anh Trương Văn Tiến (34 tuổi) - công nhân Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

Anh Trương Văn Tiến (34 tuổi) - công nhân Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

7 mục tiêu phối hợp trong thời gian tới

Theo VRG, thời gian tới tập đoàn này sẽ cùng Quân khu 5 triển khai nhiều nội dung. Cụ thể: Tiếp tục quán triệt thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045"…..

Ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, công ty. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm được giao, cơ quan, đơn vị trực thuộc của hai đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và ngành cao su Việt Nam, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

VRG phối hợp với Quân khu 5 xây dựng lực lượng tự vệ với quy mô phù hợp, có chất lượng theo đúng Luật Dân quân tự vệ.

Một góc Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

Một góc Nông trường cao su Suối Đá (Công ty CP Cao su Sa Thầy, huyện Ia H'Đrai, Kon Tum) - Ảnh: TRUNG TÂN

Bảo đảm kinh phí mua sắm trang phục tự vệ, công cụ hỗ trợ và bảo đảm kinh phí, chế độ chính sách để huy động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện, diễn tập, hoạt động phối hợp của lực lượng tự vệ. 

Quan tâm tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ về địa phương, phối hợp với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ Quân khu 5 và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn...

Phối hợp làm tốt công tác dân vận, tham gia chung tay "Xây dựng nông thôn mới", "Xóa đói giảm nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"... Cuối cùng là phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và giao ban; sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và VRG tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028.

Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028 - Ảnh: KHÁNH QUÂN

Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028 - Ảnh: KHÁNH QUÂN

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng (Cục Dân quân tự vệ) ba vấn đề:

Thứ nhất: bổ sung đối tượng công nhân, người lao động thuộc các công ty cao su tương đương đối tượng 4;

Hai là đề nghị Tập đoàn Cao su Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công ty cao su phân loại đối tượng nêu trên để các công ty tổ chức bồi dưỡng kinh tế quốc phòng và an ninh và đảm bảo quyền lợi chế độ chính sách khi đối tượng này tham gia bồi dưỡng kinh tế quốc phòng và an ninh như đối tượng 4.

Cuối cùng là đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn, nội dụng tổ chức phương pháp và quy định hệ thống văn kiện diễn tập chiến đấu của các doanh nghiệp trong khu vực phòng thủ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Chủ động nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Chủ động nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ

Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2022, nhưng với sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động cùng những giải pháp linh hoạt, đồng bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên