Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021

Vẫn giữ 3 mức đánh giá tín nhiệm

06/06/2014 09:29 GMT+7

TTO - Sáng nay 6-6, Quốc hội đã nghe các báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

xOEkZYW4.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Nương - Ảnh: TTO

Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban công tác đại biểu của ủy ban thường vụ Quốc hội, cho biết ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt và đề nghị chọn phương án mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội, HĐND tiến hành lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ (năm thứ 3).

Ưu điểm của phương án này là gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ; đồng thời tạo được cơ chế giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có thời gian, điều kiện để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác; tạo sự đồng bộ với quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong cả hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Riêng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân 2011-2016, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2014.

Theo bà Nguyễn Thị Nương, về mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm, nhiều ý kiến đề nghị phiếu tín nhiệm vẫn nên để ở 3 mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” như quy định của nghị quyết số 35. Một số ý kiến đề nghị phiếu tín nhiệm chỉ nên để ở hai mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy nghị quyết số 35 đã xác định mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là bước thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, giúp người đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là một căn cứ làm cơ sở cho việc bỏ phiếu tín nhiệm và giúp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Vì vậy, việc xác định 3 mức tín nhiệm như quy định của nghị quyết số 35 là phù hợp, bảo đảm sự thận trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ. Nếu chỉ quy định 2 mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” thì trùng với mức phiếu ở bước bỏ phiếu tín nhiệm khi xem xét trách nhiệm cán bộ. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ 3 mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm như quy định của nghị quyết số 35.

Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nói đa số ý kiến trong ủy ban pháp luật nhất trí với việc tiếp tục quy định 3 mức độ đánh giá tín nhiệm đối với việc lấy phiếu tín nhiệm như đã quy định trong nghị quyết số 35 là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Việc xác định 3 mức này là bảo đảm tính thận trọng trong công tác cán bộ và phù hợp với đặc điểm công tác cán bộ ở nước ta, bởi lẽ người đang giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn trước hết phải là những người đã được đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐN tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn khi bỏ phiếu bầu hoặc phê chuẩn.

Tuy nhiên, tùy theo kết quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi người mà mức độ tín nhiệm ở từng thời điểm có thể khác nhau. Do đó, việc lấy phiếu tín nhiệm có thể coi như bước kiểm tra lại mức độ tín nhiệm mà đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND dành cho người giữ chức vụ.

Trường hợp người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn có sai lầm, khuyết điểm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống, làm mai một sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền kiến nghị Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm để xem xét trách nhiệm của những người này.

Do đó, trong bước bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải thể hiện rõ thái độ “tín nhiệm” hay “không tín nhiệm” đối với người giữ chức vụ mà Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã bầu hoặc phê chuẩn. Đây chính là điểm khác biệt giữa quy trình lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung nêu trên.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nên từ chức khi tín nhiệm thấpLấy phiếu tín nhiệm: sửa cho thực chấtTạm dừng lấy phiếu tín nhiệmQuốc hội tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận