Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021

Ủy ban nhân dân phải định kỳ đối thoại với nhân dân

08/07/2014 00:00 GMT+7

TT - Đó là một trong những nội dung đáng quan tâm quy định tại dự thảo Luật chính quyền địa phương được Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo lấy ý kiến ngày 7-7.

Dự thảo luật khẳng định HĐND, UBND, các cơ quan thuộc và trực thuộc HĐND, UBND phải công khai hoạt động của mình, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND phải công khai. HĐND, UBND phải tạo điều kiện để MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các tổ chức xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng được tham dự các phiên họp của HĐND và phiên họp của UBND.

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương ít nhất sáu tháng một lần tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân. Trước bảy ngày làm việc, UBND phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân. Công việc này được thực hiện ít nhất bốn tháng một lần với UBND huyện, thị xã.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận