​Ưu đãi trong giáo dục với người có công và con của họ

01/10/2015 00:10 GMT+7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Cụ thể, đối tượng xác lập hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi gồm: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là: con của người có công với cách mạng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người có công với cách mạng và con của họ theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 1 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

hinh-6-1443754432.jpg

Học sinh, sinh viên thuộc nhiều diện được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo thì chỉ hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất.

Sinh viên cùng một lúc học ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học.

Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau: a- Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học; b- Đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; c- Người có công bị đình chỉ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Các chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo quy định tại Thông tư này không thay thế chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành.

Chế độ ưu đãi gồm: Chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm và hàng tháng. Các mức trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-11-2015.

Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận