Tag: trúng tuyển kỳ thi

Thi đậu viên chức rồi không nhận việc, nhiều người bị hủy kết quả trúng tuyển

6 thí sinh đậu kỳ thi viên chức 2023 của tỉnh Quảng Ngãi vừa bị UBND tỉnh hủy bỏ kết trúng tuyển.