TP.HCM động viên cán bộ, công, viên chức nghỉ hưu trước tuổi

15/03/2018 18:23 GMT+7

UBND TP.HCM dự kiến từ nay đến năm 2021 sẽ bố trí khoảng 380 tỉ đồng để động viên 1.062 cán bộ, công, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quá trình tinh giản biên chế.

TP.HCM động viên cán bộ, công, viên chức nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục tinh giảm biên chế để tăng hiệu quả làm việc

UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm hướng đến xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả.

Theo đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nội vụ về việc không thực hiện chế độ hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm; kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là người thân không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, triển khai thí điểm trong năm 2018; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về kiêm nhiệm chức danh cán bộ, nhất là cấp huyện và cơ sở; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính cũng được giao xây dựng, ban hành và thực hiện cơ chế phân bổ ngân sách trên cơ sở nhiệm vụ được giao; kết hợp hài hòa lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể và cá nhân trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chi trả trợ cấp tinh giản biên chế và chế độ khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác trước tuổi.

UBND TP dự kiến từ nay đến năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ bố trí khoảng 380 tỉ đồng để động viên 1.062 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quá trình tinh giản biên chế. Ngoài ra, thành phố cũng đang đẩy mạnh việc sắp xếp lại cán bộ, tinh gọn tổ chức nhằm hướng đến một bộ máy với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn, năng động hơn, đủ sức đáp ứng đòi hỏi mà Nghị quyết về cơ chế đặc thù TPđặt ra.

Nguồn: Tin Tức/ Thông tấn xã Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận