20/12/2022 10:04 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2022

HÀ THANH
HÀ THANH

Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2022 - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 - Ảnh: THỤY DU

Sáng 20-12 tại Hà Nội, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường - ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trình bày báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2022 - Ảnh 2.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức - Ảnh: THỤY DU

Năm 2022, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm trước.

Nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, chính sách mới về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng.

Tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chặt chẽ, chất lượng…

Tại hội nghị, trên cơ sở xác định những thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, năm 2023 Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ.

Trong đó nổi bật như chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đồng thời, triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương trên các mặt công tác.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tích cực tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đời sống bộ đội; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương.

Tổng bí thư: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội Tổng bí thư: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội 'tinh, gọn, mạnh'

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cán bộ, đảng viên trong quân đội phải mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn "tự soi, tự sửa".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận