Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổng bí thư: 'Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn'

25/12/2018 11:00 GMT+7

TTO - Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.


Tổng bí thư: Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương khóa XII cho ý kiến về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành trung ương sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số nội dung để trung ương nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định.

Về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Bước chuẩn bị quan trọng cho khóa XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Quy hoạch Ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ XIII của Đảng. 

Vì thế, trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực. Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ. 

Quy hoạch xong Ban Chấp hành trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, trong tháng 11-2018 tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao... 

Lấy phiếu tín nhiệm để có thêm thông tin đánh giá cán bộ

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ. 

Thực hiện chương trình toàn khóa, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các lãnh đạo được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo chương trình, hội nghị làm việc trong hai ngày 25, 26-12.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9: Tập trung công tác cán bộ Khai mạc Hội nghị Trung ương 9: Tập trung công tác cán bộ

TTO - Khai mạc sáng nay 25-12, Hội nghị trung ương 9 tập trung vào vấn đề công tác cán bộ.

Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận