Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022

Tóm tắt sai phạm tại 4 công ty có lãnh đạo nhận lương "khủng"

05/09/2013 11:00 GMT+7

TT - Chiều 4-9, TP.HCM đã triển khai các quyết định đình chỉ các chức vụ về Đảng và tạm đình chỉ công tác đối với tám lãnh đạo chủ chốt tại bốn công ty TNHH một thành viên thuộc khối dịch vụ công ích TP.

Phải lấp lỗ hổng lương khủngLương “khủng” do quản lý lỏng tay?

Các công ty gồm: Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh.

Ttheo quyết định của chủ tịch UBND TP, kể từ ngày 3-9 những người giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc tại bốn công ty đều bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến các sai phạm, vi phạm đã được kết luận trước đó.

Cụ thể gồm: 1 - ông Nguyễn Trọng Luyện - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thoát nước đô thị TP,

2 - ông Trần Trọng Huệ - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng TP,

3 - ông Nguyễn Nhật Tấn - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Công trình giao thông Sài Gòn,

4 - ông Phạm Văn Hiếu - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Công viên cây xanh TP,

5 - ông Phạm Văn Vĩnh - giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn,

6 - ông Trần Thiện Hà - giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP,

7 - ông Trần Minh Hùng - giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP,

8 - ông Lê Thanh Sơn - giám đốc Công ty Thoát nước đô thị TP.

Dưới đây là bảng tóm tắt về các sai phạm và biện pháp, tiến độ khắc phục hậu quả

Tên công ty

Các sai phạm (theo kết luận của UBND TP.HCM)

Biện pháp khắc phục hậu quả (theo kết luận của UBND TP)

Tiến độ khắc phục hậu quả đến ngày 4-9

TNHH một thành viên Thoát nước đô thị

- Ký hợp đồng mùa vụ với 163 người lao động thường xuyên và ký hợp đồng thời hạn với 355 người đủ điều kiện lao động không xác định thời hạn, vi phạm Bộ luật lao động.

- Sử dụng quỹ tiền lương người lao động chi lương, thưởng cho bảy viên chức quản lý sai quy định (năm 2011).

- Thực hiện ký hợp đồng đúng quy định với tất cả trường hợp vừa nêu. Khôi phục quyền lợi của người lao động.

- Thu hồi toàn bộ hơn 3,2 tỉ đồng tiền chi sai cho viên chức quản lý. Kiểm điểm các cá nhân sai phạm. Báo cáo kết quả UBND TP trước ngày 15-9.

- Ðang rà soát ký hợp đồng lại với người lao động.

- Thu hồi khoảng 2 tỉ đồng bỏ vào tài khoản công ty. Các cá nhân sai phạm đang viết kiểm điểm.

TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng

- Chi tiền cho viên chức quản lý sai quy định (năm 2011)

- Thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng tiền chi sai cho viên chức quản lý trước ngày 15-9. Kiểm điểm các cá nhân sai phạm

- Ðang thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP.

TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn

- Ký hợp đồng mùa vụ với 120 người lao động thường xuyên và có thời hạn với 94 người đủ điều kiện xác định lao động không thời hạn, vi phạm Bộ luật lao động.

- Sử dụng quỹ lương của người lao động chi lương, thưởng cho bảy viên chức quản lý sai quy định.

- Ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định đối với các trường hợp ký sai. Khôi phục quyền lợi của người lao động.

- Thu hồi hơn 554 triệu đồng tiền chi cho viên chức quản lý sai quy định. Kiểm điểm các cá nhân sai phạm trước ngày 15-9.

- Ðang rà soát ký lại hợp đồng lao động.

- Ðã thu hồi toàn bộ số tiền theo chỉ đạo của UBND TP. Các cá nhân sai phạm đang viết kiểm điểm.

TNHH một thành viên Công viên cây xanh

- Ký hợp đồng lao động mùa vụ với 347 người lao động thường xuyên, vi phạm Bộ luật lao động.

- Sử dụng quỹ lương của người lao động chi lương, thưởng cho bảy viên chức sai quy định.

- Ký lại hợp đồng lao động đối với lao động mùa vụ theo đúng quy định, khôi phục quyền lợi của người lao động.

- Thu hồi hơn 1,2 tỉ đồng tiền chi cho viên chức quản lý sai quy định. Kiểm điểm các cá nhân sai phạm.

- Ðã hoàn tất việc ký lại hợp đồng lao động đối với các trường hợp lao động mùa vụ.

- Thu hồi 1 tỉ đồng vì một số viên chức quản lý gặp khó khăn, về hưu. Các cá nhân sai phạm đang làm kiểm điểm.

QUỐC THANH - QUANG KHẢI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận