22/01/2023 14:01 GMT+7

Tin buồn Ông Huỳnh Văn Sơn

Ông Huỳnh Văn Sơn nguyên cán bộ Thành đoàn TP.HCM

Tin buồn Ông Huỳnh Văn Sơn - Ảnh 1.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

ÔngHuỳnh Văn Sơn

Sinh ngày 29 - 07 - 1974

Nguyên quán tại: Bình Dương

Vãng sanh vào lúc 18h15 ngày 21 - 01 - 2023

(Nhằm ngày 30 tháng 12 năm Nhâm Dần)

Hưởng dương 50 tuổi

Chương trình lễ tang

Lê nhập quan vào lúc 05h00 ngày 22 - 01 - 2023

(Nhằm ngày 01 tháng 01 năm Quý Mẹo)

Lễ động quan vào lúc 14h00 ngày 24 - 01 - 2023

(Nhằm ngày 03 tháng 01 năm Quý Mẹo)

Linh cữu được quàn tại tư gia

Số 3 Đường Võ Thị Chiệu, Ấp Xóm Thuốc, H. Củ Chi , TP.HCM

Sau đó hoả táng tại Tháp Long Thọ, H. Củ Chi, TP.HCM

Ban lễ tang

Tang gia đồng kính báo

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,…).

15/10/1996

- Công tác tại Ban tuyên giáo Quận ủy 10, TP.HCM,giữ chức vụ chuyên viên nghiên cứu Tổng họp.

Từ 01/6/1999 đến 05/3/2001

- Công tác tại Văn phòng UBND quận 10, TP.HCM, giữ nhiệm vụ chuyên viên phụ trách hoạt động văn hoá - xã hội.

Từ 05/3/2001 đến 8/2/2002

- Công tác tại Quận đoàn 10, giữ nhiệm vụ Ủy viên Thường vụ Quận đoàn 10, trưởng Ban tư tưởng văn hóa Quận đoàn 10

3/2003

- Giữ nhiệm vụ phó bí thư Quận đoàn 10.

3/2004

- Giữ nhiệm vụ phó bí thư thường trực, chủ tịch Ủy ban Hội LHTN quận 10.

- Phó bí thư chi bộ Cơ quan Quận đoàn 10.

1/12/2004

- Chuyển công tác về Thành Đoàn TP.HCM, giữ nhiệm vụ là phó Ban tư tưởng văn hoá Thành Đoàn.

2007- 2008

Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế Thanh niên

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0