Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Tỉ lệ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không được quá 50%

12/08/2019 20:03 GMT+7

TTO - Đây là một trong những nội dung đề xuất của Sở Nội vụ TP.HCM về đánh giá hiệu quả công việc, xếp loại thi đua để tính chi trả thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi chủ tịch UBND TP về dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, phân loại hằng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. 

Kết quả đánh giá, phân loại hằng quý sẽ là cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo nội dung tờ trình, tiêu chí đánh giá phân loại được chấm theo thang điểm 100. Trong đó, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tối đa 20 điểm; năng lực và kỹ năng tối đa 20 điểm; kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tối đa 60 điểm.

Về tiêu chí năng lực và kỹ năng: các yếu tố được điểm cao bao gồm sự sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc (5 điểm), có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả (8 điểm).

Về tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: phải hoàn thành từ 95% - 100% công việc mới được 60 điểm.

Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có tổng số điểm chính thức từ 90-100 điểm; có tổng điểm từ 75 đến dưới 90 điểm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổng điểm từ 50 đến dưới 75 điểm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; dưới 50 điểm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.  

Trong quý, cán bộ, công chức, viên chức có bao nhiêu ngày làm việc thực tế thì cuối quý sẽ được người có thẩm quyền xem xét, đánh giá hiệu quả công việc đối với số ngày làm việc thực tế. Đây sẽ là cơ sở giải quyết chi thu nhập tăng thêm.

Riêng đối với thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND cấp xã còn phải gắn với trách nhiệm đảm bảo tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Cụ thể, cán bộ lãnh đạo phải đạt 90 điểm trở lên và tỉ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 90% trở lên mới đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt từ 75 đến dưới 90 điểm và tỉ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 80% trở lên mới được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, áp dụng nguyên tắc: tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đối với tất cả những người đang được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong quý thì bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức, viên chức tập sự tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm Công chức, viên chức tập sự tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm

TTO - UBND TP.HCM chấp thuận cho người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự được hưởng thu nhập tăng thêm

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận