Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã hội nhập

24/12/2020 08:00 GMT+7

Hỗ trợ mô hình hợp tác xã (HTX) tại Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng là yêu cầu đặt ra trong định hướng, chính sách thúc đẩy khối hợp tác xã trong giai đoạn tới.

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã hội nhập - Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa các bên được diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm lần đầu được tổ chức - Ảnh: NK

Trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Liên hiệp HTX TM TP.HCM (Saigon Co.op) đã ký kết hợp tác Liên minh HTX Việt Nam việc nghiên cứu chính sách thúc đẩy mô hình HTX trong bối cảnh hội nhập.

Những hợp tác trọng tâm, toàn diện

Theo ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op, các nội dung hợp tác được đưa ra sẽ toàn diện, trọng tâm và có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ mô hình HTX tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt phù hợp xu hướng hội nhập.

Các chương trình phối hợp sẽ bao gồm nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của HTX trên cả nước. Các bên cũng sẽ phối hợp trong công tác khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể.

Việc nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của Saigon Co.op và Liên minh HTX Việt Nam cũng như nguồn lực của địa phương mang lại hiệu quả cao nhất.

Để nâng cao hiệu quả chuỗi sản xuất, phân phối sản phẩm, các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các HTX đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op sẽ được tổ chức rộng khắp. Gắn với đó là các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tuần lễ sản phẩm của các HTX.

Đặc biệt, trong chương trình phối hợp của hai bên sẽ tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX mới, như HTX sinh viên, HTX việc làm, HTX tiêu dùng... Cùng với đó là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX nói chung và cán bộ, quản lý nói riêng.

Các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình HTX Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sẽ được tập trung nghiên cứu, ứng dụng triển khai.

Việc hợp tác toàn diện và đưa ra những mục tiêu cụ thể của Saigon Co.op và Liên Minh HTX Việt Nam lần này được xem là phù hợp và kịp thời trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng, các thành phần kinh tế cũng đang gấp rút có sự chuẩn bị để kịp thời nắm bắt những cơ hội mới và hệ thống HTX Việt Nam vốn đã tồn tại lâu năm cũng đã năng động sớm tham gia hội nhập sâu rộng.

Thúc đẩy mô hình hợp tác xã hội nhập - Ảnh 2.

Saigon Co.op là điển hình kinh doanh của mô hình hợp tác xã Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 diễn ra trong 3 ngày liên tục, từ 20-12 đến 22-12-2020.

Đây là sự kiện triển lãm đầu tiên sau gần 30 năm thành lập của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để chứng minh, cổ vũ và thấy rõ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong giai đoạn 2016 - 2020.

Bài toán hợp tác xã trong hội nhập

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, khối kinh tế tập thể đã tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với mức đóng góp vào GDP cả nước đạt trung bình khoảng 4,8%, đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng. Các HTX đã sản xuất và cung ứng cho thị trường từ 18-32% hàng lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác, tạo hơn 3 triệu lao động.

Tuy nhiên, ông Thịnh cũng chỉ ra HTX còn một số tồn tại, hạn chế như số lượng HTX, liên hiệp HTX, THT tăng so với giai đoạn trước nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Số lượng HTX quy mô lớn chưa nhiều, sự liên kết, hợp tác giữa các HTX với nhau theo mô hình liên hiệp HTX và liên kết với DN mới chỉ đạt hiệu quả bước đầu.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cho giai đoạn 2020-2025, khi tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, HTX cần phải phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, tốc độ tăng bình quân từ 8-15%/năm, số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và đô thị, các thành phần kinh tế khác tham gia HTX, THT tăng nhanh. 

Hàng năm xây dựng từ 300-500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương.

Những nội dung trong chương trình hợp tác cũng phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể mà Liên minh HTX đã đưa ra trong phong trào thi đua. 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra cho khối HTX trong thời gian tới là đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu đề xuất kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. 

Tăng cường ứng mạnh công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao năng lực hiệu quả tuyên truyền. Xây dựng và phát triển HTX quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, người lao động...

Ông Võ Thành Thống (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Thích ứng với thị trường bằng những sản phẩm tiêu chuẩn

Nhiều chính sách về đổi mới, phát triển nâng cao kinh tế tập thể đã được Chính phủ ban hành nhằm đẩy mạnh phát triển. Đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn.

Cùng với đó, tăng trưởng xanh là xu thế bao trùm, hướng đến sử dụng hàng hoá an toàn, chất lượng cao, đặc biệt là hàng nông sản hữu cơ, đòi hỏi các HTX phải thích ứng với thị trường bằng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho khu vực kinh tế tập thể.

Vì vậy, khu vực này cần phải năng động, sáng tạo, nắm bắt thông tin, nắm bắt khoa học công nghệ để đưa vào sản xuất.

Theo đó, cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam mạnh mẽ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ...

NGỌC KHANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận