10/06/2024 18:07 GMT+7

Thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu: chỉ có 8 học sinh đạt điểm 10 môn toán

Chỉ có 8/3.714 học sinh đạt điểm 10 môn toán không chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2024.

Thí sinh trao đổi bài trước khi thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh trao đổi bài trước khi thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phổ điểm thi vào lớp 10 khóa thi ngày 25 và 26-5-2024. 

Cụ thể như sau:

Môn toán không chuyên: 49% thí sinh đạt điểm dưới trung bình

Phổ điểm môn toán kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024 

Phổ điểm môn toán kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Kết quả phân tích phổ điểm cho thấy có 3.714 thí sinh tham gia bài thi môn toán (không chuyên). Trong đó điểm trung bình là 4,72 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,40 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 407 (tỉ lệ 11,0%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) là 1.895 (tỉ lệ 51,0%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>6,5) trở lên là 885 (tỉ lệ 23,8%), từ giỏi (>=8,0) trở lên là 224 (tỉ lệ 6%).

Điểm cao nhất của môn toán không chuyên là 10. Có 8 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn văn không chuyên: chỉ 1 thí sinh đạt 8,5 điểm

Phổ điểm môn văn kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Phổ điểm môn văn kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Kết quả phân tích phổ điểm cho thấy có 3.719 thí sinh tham gia bài thi ngữ văn (không chuyên). Trong đó điểm trung bình 5,37 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 5,50 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 3 (tỉ lệ 0,1%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 2.798 (tỉ lệ 75,2%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 366 (tỉ lệ 9,8%), từ giỏi (8,0) trở lên 5 (tỉ lệ 0,1%).

Điểm cao nhất của môn ngữ văn (không chuyên) 8,5. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tiếng Anh không chuyên: 42,7% thí sinh đạt điểm trên trung bình

Phổ điểm môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Phổ điểm môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Có 3.719 thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh (không chuyên), trong đó điểm trung bình 4,65 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,2 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 160 (tỉ lệ 4,3%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 1.588 (tỉ lệ 42,7%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 663 (tỉ lệ 17,8%), từ giỏi (8,0) trở lên 140 (tỉ lệ 3,8%).

Điểm cao nhất của môn tiếng Anh (không chuyên) 9,2. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn toán chuyên: 1 thí sinh đạt 9,75 điểm

Có 1.064 thí sinh tham gia bài thi toán (chuyên), trong đó điểm trung bình là 2,72 điểm, điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 0,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 440 (tỉ lệ 41,4%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 158 (tỉ lệ 14,8%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 55 (tỉ lệ 5,2%), từ giỏi (8,0) trở lên 13 (tỉ lệ 1,2%). 

Điểm cao nhất của môn toán (chuyên) 9,75. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tin chuyên: nhiều thí sinh 0 điểm

Có 249 thí sinh tham gia bài thi tin (chuyên), trong đó điểm trung bình 3,28 điểm; điểm có nhiều thí sinh nhất 0,00 điểm. Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 83 (tỉ lệ 33,3%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 65 (tỉ lệ 26,1%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 33 (tỉ lệ 13,3%), từ giỏi (8,0) trở lên 18 (tỉ lệ 7,2%).

Điểm cao nhất của môn tin (chuyên) là 10. Có 6 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn lý chuyên: cao nhất 8,75 điểm

Có 372 thí sinh tham gia bài thi vật lý (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,27 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 4,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 66 (tỉ lệ 17,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 161 (tỉ lệ 43,3%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 63 (tỉ lệ 16,9%), từ giỏi (8,0) trở lên 9 (tỉ lệ 2,4%).

Điểm cao nhất của môn vật lý (chuyên) 8,75. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn hóa chuyên: 48,4% thí sinh trên trung bình

Có 496 thí sinh tham gia bài thi hóa học (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,68 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 4,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 83 (tỉ lệ 16,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 240 (tỉ lệ 48,4%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 136 (tỉ lệ 27,4%), từ giỏi (8,0) trở lên 61 (tỉ lệ 12,3%).

Điểm cao nhất của môn hóa học (chuyên) 9,75. Có 2 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn sinh chuyên: cao nhất 8,4 điểm

Có 220 thí sinh tham gia bài thi sinh học (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,70 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 5,00 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 6 (tỉ lệ 2,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 110 (tỉ lệ 50%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 43 (tỉ lệ 19,5%), từ giỏi (8,0) trở lên 4 (tỉ lệ 1,8%).

Điểm cao nhất của môn sinh học (chuyên) 8,4. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn văn chuyên: chỉ 1 thí sinh đạt 8 điểm

Có 622 thí sinh tham gia bài thi ngữ văn (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,36 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 6 (tỉ lệ 1,0%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 155 (tỉ lệ 24,9%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 12 (tỉ lệ 1,9%), từ giỏi (8,0) trở lên là 1 (tỉ lệ 0,2%).

Điểm cao nhất của môn ngữ văn (chuyên) là 8. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tiếng Anh chuyên: nhiều thí sinh đạt 2,2 điểm

Có 1.251 thí sinh tham gia bài thi tiếng Anh (chuyên), trong đó điểm trung bình 3,3 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 2,2 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 209 (tỉ lệ 16,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 217 (tỉ lệ 17,3%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên là 59 (tỉ lệ 4,7%), từ giỏi (8,0) trở lên là 4 (tỉ lệ 0,3%).

Điểm cao nhất của môn tiếng Anh (chuyên) 8,5. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Hai bước để nhập học vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu

Theo ban giám hiệu Trường phổ thông Năng khiếu, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo từ ngày 11 đến ngày 13-6-2024.

Về học phí: Cơ sở ở quận 5 là 1.495.000 đồng/tháng. Cơ sở ở Thủ Đức (bán trú) là 2.650.000 đồng/tháng.

Theo thông tin từ nhà trường, các thí sinh thỏa điều kiện trúng tuyển, nếu muốn lựa chọn nhập học chính thức tại Trường phổ thông Năng khiếu, cần thực hiện hai bước sau:

+ Bước 1: Điền thông tin bổ sung lý lịch học sinh trực tuyến trên hệ thống của nhà trường từ ngày 18-6-2024. Việc điền thông tin này được khuyến khích thực hiện trước ngày 24-6-2024 để thí sinh có thể thực hiện nhanh hơn các thủ tục vào ngày nhập học.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, cơ sở quận 5 (địa chỉ số 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM) trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 28-6-2024.

Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Trưa 10-6, Trường phổ thông Năng khiếu công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên