​Thêm nhiều giải pháp thực hiện cuộc vận động

06/02/2015 09:10 GMT+7

TT - Cuộc vận động là cách lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đấu tranh phòng chống cái xấu, tiêu cực, góp phần xây dựng thành phố và đất nước giàu đẹp, văn minh.

Không chỉ xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố trong giai đoạn mới, cuộc vận động còn tạo môi trường để các bạn trẻ tích cực học tập, lao động, rèn luyện bản thân, trau dồi lý tưởng, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, kỹ năng phù hợp. 

Cuộc vận động là cách lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đấu tranh phòng chống cái xấu, tiêu cực, góp phần xây dựng thành phố và đất nước giàu đẹp, văn minh.

Trong đó việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố năm 2015 sẽ gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. 

Thành đoàn TP.HCM mong muốn các tiêu chí “yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh” của cuộc vận động phải được các cơ sở sáng tạo lựa chọn phù hợp đặc thù đơn vị, đối tượng sao cho các bạn dễ nhớ, ấn tượng trong quá trình thực hiện, cũng như cần có môi trường để các bạn trẻ phấn đấu, rèn luyện.

Thành đoàn sẽ có các giải pháp tuyên truyền cho cuộc vận động bằng các sản phẩm, bài viết, chuyên đề và phát huy các điển hình tiêu biểu đã được tuyên dương trong các danh hiệu của Đoàn.

Q.NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận