25/10/2023 21:59 GMT+7

Thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm ảnh hưởng kết quả giải ngân đầu tư công

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị nhắc nhở hoặc thay thế các cán bộ lãnh đạo, quản lý cố tình né tránh, thiếu trách nhiệm ảnh hưởng kết quả giải ngân đầu tư công.

9 tháng đầu năm 2023, TP.HCM giải ngân đạt 32% - Ảnh: QUANG ĐỊNH

9 tháng đầu năm 2023, TP.HCM giải ngân đạt 32% - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin được nêu từ công văn vừa mới ban hành của Thành ủy TP.HCM về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy với công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng UBND TP, chủ tịch UBND TP và vai trò tham mưu của các đơn vị trong thời gian qua đã quyết tâm, nỗ lực, cố gắng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đạt kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP trong 9 tháng đầu năm 2023 chưa đạt theo kế hoạch đề ra (đạt 32%). Nguyên nhân sự chậm trễ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như: công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư chưa sát với nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện; công tác phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy giữa các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án còn hạn chế; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Người đứng đầu của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm, thiếu phối hợp chặt chẽ, chậm trễ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác giải ngân.

Do đó, TP cần có các giải pháp quyết liệt, nghiêm khắc, triệt để, toàn diện hơn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất biểu dương một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao về giải ngân vốn đầu tư công như: quận 4, 8, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường bộ… đạt tỉ lệ từ 51% trở lên so với kế hoạch.

Lưu ý, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 50%; nghiêm khắc phê bình các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới 10%.

Thời gian tới, các đơn vị cần xác định rõ công tác giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa, vị trí, vai trò quan trọng. Từ đó xác định phương hướng, các giải pháp cụ thể, khả thi tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 và những bài học kinh nghiệm trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai thực hiện và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án. Nhắc nhở hoặc thay thế các cán bộ lãnh đạo, quản lý cố tình né tránh, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

Đặc biệt khẩn trương ban hành các văn bản, quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân nỗ lực thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư giao hạn chót để cán bộ hứa về giải ngân vốn đầu tư côngBí thư giao hạn chót để cán bộ hứa về giải ngân vốn đầu tư công

“Đường dài mới biết ngựa hay, còn 70 ngày nữa ngựa chạy đi” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã ví von như thế khi yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư dự án… phải cam kết việc mình sẽ làm trong 70 ngày tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên