Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Tháo gánh nặng ghi ngành nghề kinh doanh

27/11/2014 09:24 GMT+7

TT - Luật mới quy định không cần ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đã tháo bỏ một gánh nặng đáng kể, linh hoạt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

* Bỏ quy định khống chế chi quảng cáo

Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Ngày 26-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt... với đa số đại biểu tán thành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Cung - viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - cho biết Luật doanh nghiệp (sửa đổi) lần này có nhiều nội dung mới theo hướng đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân.

Doanh nghiệp tự quyết định con dấu

Đầu tiên là việc luật không quy định ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp cũ quy định doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh và sau đó được quyền kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký và được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc luật mới quy định theo hướng không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đã tháo bỏ một gánh nặng đáng kể, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Điểm đáng chú ý tiếp theo của luật mới là quy định về con dấu. Luật mới đã bổ sung quy định theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

Cụ thể, nếu như luật cũ quy định hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ, luật mới cho phép doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu (bảo đảm nội dung con dấu thể hiện tên, mã số doanh nghiệp).

Mẫu con dấu được doanh nghiệp thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Con dấu của doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Trường hợp giao dịch với các đối tác không sử dụng dấu thì doanh nghiệp Việt Nam cũng không bắt buộc sử dụng dấu mà các bên giao dịch xác định giá trị pháp lý văn bản căn cứ vào chữ ký của người có thẩm quyền giao dịch.

“Liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, luật mới đã có các quy định tạo thêm cơ sở bảo vệ, nâng cao vai trò cổ đông không phải là Nhà nước trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. Qua đó góp phần tạo sự bình đẳng giữa các cổ đông và hi vọng thúc đẩy mạnh hơn tiến trình cổ phần hóa” - ông Nguyễn Đình Cung cho biết.

Thu hẹp ngành nghề cấm kinh doanh

Về Luật đầu tư (sửa đổi), một trong những nội dung mới là việc bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả dự án đầu tư trong nước, đồng thời lồng ghép trình tự, thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tạo bước chuyển biến mới trong cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động đầu tư.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định theo hướng đơn giản hóa cả về hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện, từ khoảng 45 ngày như trước đây xuống còn 15 ngày.

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được chuyển từ dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) sang quy định thống nhất tại Luật đầu tư (sửa đổi).

Không đánh thuế người trúng thưởng casino

Mức trần khống chế doanh nghiệp chỉ chi quảng cáo 15% theo quy định của pháp luật hiện hành đã được Quốc hội bãi bỏ.

Lý giải về nội dung này trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: “Việc quy định khống chế chi quảng cáo được thực hiện từ năm 1999 đến nay, tỉ lệ khống chế được quy định tăng dần qua các năm (từ 7% năm 1999 đến nay là 15%).

Trong xu hướng kinh tế ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường.

Việc giới hạn chi phí quảng cáo đã hạn chế doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có quy mô kinh doanh vừa và nhỏ, phát triển thị trường, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước đều không khống chế chi phí quảng cáo”.

Thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ trúng thưởng trong casino cũng đã được Quốc hội quyết định bãi bỏ.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực tế quản lý thu trong thời gian qua cho thấy việc xác định số tiền trúng thưởng casino từng lần chơi không xác định được.

Thông lệ quốc tế đều không thu thuế đối với cá nhân trúng thưởng trong casino nên việc bỏ quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với người chơi trúng thưởng trong casino là hợp lý.

Hơn nữa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã quyết định tăng thuế suất đối với người kinh doanh casino từ 30% lên 35%.

6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Từ chỗ có 51 lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh, tại thời điểm tháng 8-2014, cơ quan có thẩm quyền rút xuống còn tám ngành nghề và tại Luật đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định còn sáu ngành nghề.

Theo đó, hai ngành nghề không còn xuất hiện trong nội dung cấm liên quan đến các loại pháo và các sản phẩm biến đổi gen.

Cụ thể, Luật đầu tư (sửa đổi) quy định cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau: (1) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại phụ lục kèm theo luật. (2) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật theo quy định tại phụ lục kèm theo luật. (3) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã. (4) Kinh doanh mại dâm. (5) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người. (6) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Điểm mới của các văn bản luật vừa được thông qua

* Luật doanh nghiệp (sửa đổi):

- Không quy định ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu (bảo đảm nội dung con dấu thể hiện tên, mã số doanh nghiệp).

- Dùng 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp.

* Luật đầu tư (sửa đổi):

- Bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả dự án đầu tư trong nước.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rút ngắn thời gian thực hiện từ khoảng 45 ngày như trước đây xuống còn 15 ngày.

- Thu hẹp từ 51 lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh xuống còn 6 ngành nghề.

* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế:

- Bỏ mức trần khống chế doanh nghiệp chỉ chi quảng cáo 15%.

- Bỏ thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ trúng thưởng trong casino.

* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Tăng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (theo lộ trình) với rượu và thuốc lá. Theo đó, đối với rượu trên 20 độ, áp dụng thuế suất 55% từ ngày 1-1-2016, lên 60% từ năm 2017 và 65% từ năm 2018.

Đối với rượu dưới 20 độ, áp dụng thuế suất 30% từ năm 2016 và 35% từ năm 2018.

Áp dụng mức thuế suất 55% với bia từ năm 2016, 60% từ năm 2017 và 65% từ năm 2018. Các mặt hàng thuốc lá sẽ áp dụng mức thuế suất 70% từ năm 2016 và 75% từ năm 2019.

V.V.THÀNH - LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận