02/05/2024 22:24 GMT+7

Thành lập hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hàng chục đoàn kiểm tra nhiều khâu của kỳ thi - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hàng chục đoàn kiểm tra nhiều khâu của kỳ thi - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-6, dự kiến có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Các đoàn kiểm tra cấp bộ và cấp sở

Các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều khâu chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi sẽ kiểm tra trực tiếp tại 20 sở giáo dục và đào tạo (không tính các đoàn của ban chỉ đạo cấp quốc gia và lãnh đạo bộ) tại ba miền Bắc, Trung, Nam; thành phần gồm Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các vụ, cục thuộc bộ.

Đoàn thanh tra, kiểm tra của bộ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc ban hành văn bản, công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo, hội đồng thi, điểm thi và công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra thi của các sở giáo dục.

Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi và việc chuẩn bị in sao đề thi.

Đoàn thanh tra, kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi của hội đồng thi, các ban của hội đồng thi và điểm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại 63 tỉnh, thành phố.

Số cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra trực tiếp tại một điểm thi theo nguyên tắc dưới 20 phòng thi có 2 người; từ 20 đến 40 phòng thi có 3 người; từ 41 phòng thi trở lên có 4 người.

Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi

Bộ yêu cầu đối với công tác chuẩn bị thi, tập trung thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Điều động cán bộ, giảng viên các trường đại học thanh tra coi thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ có quyết định điều động cán bộ, giảng viên cơ hữu của các trường đại học làm nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với các đoàn kiểm tra "cắm chốt" trực tiếp tại các điểm thi ở 63 tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thanh tra bộ, thanh tra sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị lực lượng để thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo phản ánh hoặc chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời dự phòng tình huống xảy ra do thiên tai, dịch bệnh.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện thông tin, liên lạc tại địa điểm in sao đề thi, hội đồng thi và điểm thi; phương án vận chuyển đề thi, bài thi; phương án bố trí các phòng tại điểm thi. Việc thực hiện quy định về đăng ký dự thi, đối tượng dự thi, xếp phòng thi.

Đối với công tác coi thi, chú ý thanh tra, kiểm tra việc thành lập, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần của ban coi thi, ban thư ký và các ban có liên quan. Phương án xử lý tình huống bất thường; bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi. Việc bố trí, sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất tại điểm thi. Việc bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi; vận chuyển và bàn giao bài thi.

Đối với công tác chấm thi, tập trung thanh tra, kiểm tra các khu vực chấm thi, làm phách, bảo quản bài thi. Thẩm quyền thành lập, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần của ban làm phách bài thi tự luận, ban chấm thi tự luận và các ban có liên quan.

Việc thực hiện quy trình làm phách bài thi tự luận. Việc thực hiện quy trình giao nhận bài thi, quy trình chấm thi, thống nhất điểm, chấm kiểm tra. Việc ghép phách, nhập điểm bài thi tự luận.

Về công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT, nội dung thanh tra, kiểm tra gồm đối tượng miễn thi, đặc cách tốt nghiệp. Đối tượng bảo lưu điểm thi. Việc cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích. Quy trình tổng hợp và duyệt công nhận tốt nghiệp.

Chi tiết các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT 2024 cần lưu ýChi tiết các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT 2024 cần lưu ý

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên