​Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

21/04/2016 17:10 GMT+7

Ngày 15-4, Bộ VH,TT&DL đã có công văn số 1293/BVHTTDL-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Bộ VH,TT&DL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Nghiên cứu đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (theo yêu cầu của/Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06-02-2014).

2. Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn từ ngày 01-6-2016 đến ngày 30-6-2016 theo chủ đề “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.

Với các thông điệp: “Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em”; “Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”; “Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật”; “Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình”; “Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền”.

3. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình về: tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Bộ VH,TT&DL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ VH,TT&DL (Vụ Gia đình) trước ngày 25-12-2016. 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận