Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022

​Tăng cường đưa thông tin về miền núi

07/11/2015 00:10 GMT+7

Ủy ban dân tộc vừa có kế hoạch thực hiện dự án "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo" năm 2015.

Mục tiêu của dự án trên là cung cấp các ấn phẩm truyền thông nhằm tăng cường đưa thông tin về cơ sở, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung, hình thức cung cấp thông tin đơn giản, thiết thực, phù hợp với trình độ, tập quán của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiến hành biên soạn, phát hành cẩm nang "Những kiến thức cơ bản về kỹ năng tuyên truyền cho người có uy tín, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi"; sổ tay "Kiến thức cơ bản cho người lao động ở các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động"; đặc san "Khuyến lâm - Xóa đói giảm nghèo"; sách "bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam".

hinh-3-1446806841.jpg

Những cuốn sách trên sẽ trang bị cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở một số kiến thức cơ bản để tham gia, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động tại địa phương, giúp đồng bào hiểu rõ và làm theo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; giúp người lao động hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường và làm việc mà người lao động cần thiết; chuyển giao kiến thức, đào tạo kỹ năng cần thiết cho đồng bào để họ có đủ khả năng quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, bảo tồn phát triển bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nguồn: Ủy ban dân tộc
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận