Tag: Tạm ngưng việc

Giải quyết quyền lợi cho công nhân tạm ngưng việc

TT - Ngày 29-5, một số bạn đọc là công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phản ảnh những ngày gần đây, công nhân truyền tai nhau tin đồn về việc một số công ty bị phá hoại vừa qua đang tạm ngừng nhập nguyên liệu và sẽ tạm thời cho công nhân nghỉ làm một số tháng.