Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021

  • Dạy "trẻ trâu" về tiền (nhưng không chỉ về tiền)

    Dạy "trẻ trâu" về tiền (nhưng không chỉ về tiền)

    TTCT - Nếu cứ nhấn mạnh quá về tầm quan trọng của tiền thì lại không tốt, khiến chúng hiểu lệch lạc về cái gì là có ý nghĩa của cuộc đời. Hãy dạy con về quản lý tiền như học lái xe, thế thôi, còn lại tập trung vào sự chân thật, chính trực, tự quản, tôn trọng con người - là những thứ quan trọng hơn tiền rất nhiều.