Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Sẽ trình việc thực hiện sáp nhập các tỉnh vào thời điểm thích hợp

19/07/2021 11:37 GMT+7

TTO - Sau khi xây dựng nghiên cứu đề án xong, được cấp thẩm quyền thông qua, Bộ Nội vụ sẽ trình cấp thẩm quyền thực hiện sáp nhập các tỉnh vào thời điểm thích hợp.

Sẽ trình việc thực hiện sáp nhập các tỉnh vào thời điểm thích hợp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng thông tin việc thực hiện sáp nhập các tỉnh - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí sáng 19-7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết đến nay bộ chưa đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một tỉnh nào vì đây là vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng.

Hiện Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) trên cơ sở tổng kết nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính và tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung lần này mới chỉ là bước đầu, ngoài 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số còn một số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư, Thứ trưởng Thăng cho biết thêm.

Theo đó, trên cơ sở tiêu chuẩn của ĐVHC được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Bên cạnh đó, căn cứ văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp; nghị quyết của trung ương, nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, đề xuất thí điểm mới chỉ ở bước đầu, việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi nghị quyết 1211 là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, công phu và phải đánh giá tác động nhiều chiều nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và điều kiện thực tiễn của từng địa phương bảo đảm phù hợp với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư, trên tinh thần phải bảo đảm mục tiêu ổn định và phát triển, Thứ trưởng Thăng khẳng định.

Đồ họa: Những tỉnh, thành có thể sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ Đồ họa: Những tỉnh, thành có thể sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ

TTO - Dựa trên hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, việc sáp nhập các tỉnh sẽ được Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm thực hiện trong thời gian tới.

B.NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận