Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Quốc hội yêu cầu tiếp tục hạ lãi suất cho vay

10/11/2017 09:10 GMT+7

TTO - Năm 2018, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đồng thời có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quốc hội yêu cầu tiếp tục hạ lãi suất cho vay - Ảnh 1.

Biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 - Ảnh: L.Thanh

Sáng 10-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Đa số đại biểu đã tán thành 12 chỉ tiêu chủ yếu.

Để đạt các chỉ tiêu trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Đó là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, an ninh lương thực và năng lượng, lao động, việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Đối với hệ thống ngân hàng, tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là tín dụng cho vay thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán. Tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Về quản lý ngân sách, cần tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, gian lận chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản công, xe công. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa; có giải pháp phù hợp khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh.

Tăng cường thu hút có chọn lọc vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lựa chọn các dự án hiệu quả, có giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp FDI báo lỗ, chuyển giá.

12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Quốc hội thông qua.

1.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%.

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%.

3. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

4. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP.

6. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

7. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%.

9. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã).

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%.

12. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

LÊ THANH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận