Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

07/01/2016 08:29 GMT+7

TT - “Đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân ủy thác”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu Hà Nội qua các thời kỳ trong buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu Hà Nội qua các thời kỳ trong buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên - Ảnh: TTXVN

Trình bày diễn văn tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội trong lễ mittinh trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6-1), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như trên.

Nhắc lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử, Tổng bí thư cho biết chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, ngày 6-1-1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến, nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cuộc bầu cử đầu tiên đã thắng lợi, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Sự kiện trọng đại này đi vào lịch sử đất nước như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội không ngừng lớn mạnh. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ Quốc hội khóa I, nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hi sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đặc biệt trong những năm gần đây, hoạt động lập pháp của Quốc hội có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, hiện nay toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng bí thư đề nghị: “Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí và vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận