Lon bia, rượu và chai sâm panh nằm khắp nơi. Tất chân, quần đùi, dép và khăn tắm bỏ lại nằm vương vãi trên sàn.