Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Phải xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển

02/11/2016 15:44 GMT+7

TTO - Đây là ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) khi phát biểu thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017…

Đại biểu Lê Thanh Vân đã dành nguyên 7 phút được phép phát biểu tại hội trường của mình để đề xuất việc xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển.

Chính phủ đã nghiêm túc và cầu thị

Mở đầu bài phát biểu, ông Vân khẳng định Chính phủ đã “rất nghiêm túc và cầu thị” khi đánh giá các mặt được, mặt hạn chế và đề ra 9 nhóm giải pháp năm 2017.

Tuy nhiên theo đại biểu này, báo cáo của Chính phủ cũng như kế hoạch tái cơ cấu kinh tế có nội dung quan trọng mà chưa thể hiện rõ thông điệp là xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển.

“Đây là một thông điệp trúng ý Đảng, hợp lòng dân, thể hiện quyết tâm xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh và đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình hiện nay”.

Để thực hiện quyết tâm này, đại biểu Lê Thanh Vân đề xuất làm rõ những nội dung trụ cột của việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển.

“Nói đến xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển là nói đến năng lực, phẩm hạnh, vai trò một kiến trúc sư của Chính phủ trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển.

Đây là cơ hội để Chính phủ chuyển mình từ phương thức quản lý điều hành sang một Chính phủ tạo môi trường phát triển, lấy tinh thần phục vụ làm trọng.

Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển chính là cơ hội để đất nước ta rút ngắn CNH-HĐH đất nước làm tiền đề cho sự phát triển vững chắc của đất nước”- đại biểu Vân phát biểu.

Theo ông Vân, nội dung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển có 3 vấn đề trụ cột, đó là liêm chính, kiến tạo, phát triển trong ban hành thể chế, chính sách và ở đây có 3 nhóm giải pháp.

Đó là Chính phủ phải chủ động khởi xướng chính sách giải phóng nguồn lực xã hội. Chính phủ phải rà soát lại quan hệ xã hội, kinh tế, pháp luật căn bản để có lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh để tập trung đầu tư, có sức lan tỏa rộng để dẫn đường cho các quan hệ  kinh tế xã hội phát triển.

Ông Vân cũng cho rằng có 3 lợi thế mà Việt Nam cần quan tâm là địa lý, truyền thống và sáng tạo là nông nghiệp, du lịch dịch vụ, khoa học công nghệ cao, thế hệ mới.

Phải ngăn chặn lợi ích nhóm

“Để chấn hưng giáo dục, trọng dụng nhân tài thì Chính phủ nên kế thừa, phát triển kế sách lập quốc của cha ông ta. Đó là “lập quốc dĩ giáo học vi tiên, cầu trị dĩ nhân tài vi công”, tức là xây dựng đất nước phải coi giáo dục làm đầu, coi nhân tài làm trọng.

Thứ hai là Chính phủ phải ngăn chặn lợi ích nhóm, lợi ích chính sách, cục bộ chính sách ngay từ khi khởi xướng.

Thứ ba là phải dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội, khích lệ và tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tham gia hiến kế xây dựng đất nước.

"Đồng thời có các quy định thưởng phạt nghiêm minh, và ý thức thượng tôn pháp luật cho tất cả mọi người” - ông Vân nói.

Theo vị đại biểu Quốc hội này, một nội dung tiếp theo để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển là phải củng cố, xây dựng bộ máy. Nội dung này cần tập trung vào ba nhóm giải pháp. Phải rà lại chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để tránh chồng chéo, mâu thuẫn trên cơ sở phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính.

Cuối cùng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng phải tạo môi trường bình đẳng cho mọi cá nhân có cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý đất nước.

Với các chức danh do bầu cử thì phải có chương trình hành động cụ thể. Với chức danh do bổ nhiệm thì phải thi tuyển nghiêm ngặt. Phải ban hành bộ tiêu chí đánh giá, theo đó loại bỏ những cán bộ không có năng lực, tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Đặc biệt, phải cải cách tiền lương gắn với khoán chi hành chính. Đồng thời xây dựng cơ chế giám sát bên trong bên ngoài để ngăn chặn tham nhũng.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận