Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự không đủ chuẩn

22/01/2021 10:34 GMT+7

TTO - Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết và thống nhất cao.

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự không đủ chuẩn - Ảnh 1.

Thông tin từ ông Nguyễn Thanh Bình - Đồ họa: T.ĐẠT

Trả lời báo chí trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Thanh Bình - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương - cho biết như trên.

"Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân" - ông Bình nói.

Theo đó, quy trình nhân sự được tiến hành các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trả lời về quy chế bầu cử Đại hội XIII, ông Nguyễn Thanh Bình đề cập ba điểm mới:

1. Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

2. Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp.

3. Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Đối với quy chế làm việc của Đại hội XIII, một số điểm mới cơ bản là:

1. Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự đại hội.

2. Quy định rõ hơn trách nhiệm của trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

3. Về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

4. Về thực hiện phòng chống dịch bệnh, trong đó có phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành trung ương khóa XIII đã xác định: Ban Chấp hành trung ương khóa XIII có 200 thành viên, trong đó 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

Ban Chấp hành trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự Đại hội Đảng XIII không đủ chuẩn Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự Đại hội Đảng XIII không đủ chuẩn

TTO - Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư...

Đ.TR. - Đ.BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận