04/12/2023 16:44 GMT+7

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghiên cứu sửa tuổi lao động phù hợp hoạt động của trí thức

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ việc cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp và nghiên cứu, sửa đổi tuổi lao động phù hợp với hoạt động của trí thức.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: GIA HÂN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: GIA HÂN

Thông tin này được ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ trong buổi quán triệt nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới vào chiều 4-12.

Nguồn lực đặc biệt của đất nước 

Về quan điểm, ông Nghĩa nhấn mạnh trung ương xác định đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo.

Đây là lực lượng giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với Đảng, Nhà nước và dân tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Có trách nhiệm tiên phong, tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng với đó, Trung ương Đảng nêu rõ quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận.

Ông Nghĩa nhấn mạnh nghị quyết đã nêu ra các mục tiêu quan trọng về phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong đãi ngộ nhân tài

Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ nghị quyết đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức.

Cùng với đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài.

Ông Nghĩa nhấn mạnh việc tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học...

Đồng thời, kịp thời phát hiện nhân tài trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nhất là chính sách tuyển dụng, tiền lương, tạo môi trường làm việc.

Tập trung vào các nhà khoa học giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng, các chuyên gia đầu ngành, trí thức có uy tín, có thành tựu cống hiến trong các ngành, lĩnh vực quan trọng, các cơ quan tham mưu chiến lược.

Ông chỉ rõ cần tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức. Như hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh khoa học; nghiên cứu, sửa đổi tuổi lao động phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc đánh giá, công nhận các chức danh khoa học; rà soát, hoàn thiện hệ thống giải thưởng nhà nước, giải thưởng ngành, lĩnh vực và các chính sách tôn vinh khác đối với đội ngũ trí thức.

Cùng với đó, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ trí thức, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật trong xây dựng đội ngũ trí thức.

Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai

Tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ đây là bước khởi đầu để nghị quyết đi vào cuộc sống. Qua đây đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết. Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Bà chỉ rõ quá trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy một số nghị quyết, chủ trương quan trọng ở mặt này, mặt khác, ở một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao. Nơi này, nơi kia tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, sau hội nghị này, bà yêu cầu các cấp ủy phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao. Không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, còn hình thức, đối phó. Sao cho nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Bà nhấn mạnh nhiệm vụ 2024 triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới bên cạnh thuận lợi còn có khó khăn, thách thức, một số phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến. Một số địa phương phải tăng tốc, đột phá mới có thể đạt được mục tiêu, chỉ tiêu. Do đó, đòi hỏi phải chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộcÔng Nguyễn Trọng Nghĩa: Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên