Tag: Ông Daniel Kritenbrink

Ông Daniel Kritenbrink trở thành tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

TTO - Ông Daniel Kritenbrink sẽ thay thế người tiền nhiệm Ted Osius - người sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục.