Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Nợ xấu trên 3% phải bán nợ cho VAMC

20/06/2013 06:20 GMT+7

TT - Ngày 19-6, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Trong đó, quy định việc bán nợ là theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng có tỉ lệ nợ xấu từ 3% so với tổng dư nợ tín dụng trở lên phải bán nợ cho VAMC.

Theo dự thảo, các khoản nợ được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt phải được bảo đảm bằng tài sản, trong đó không dưới 65% tổng giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản, khoản nợ phải có tài sản bảo đảm phải hợp pháp và chưa được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác của tổ chức tín dụng, đồng thời không có tranh chấp. Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ ngày 9-7

A.H. - L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận