Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Nhà đầu tư rút vốn vì môi trường

04/12/2019 10:11 GMT+7

TTO - Năm qua, một nhà đầu tư lớn thứ nhì của Quỹ Dragon Capital thông báo rút tiền khỏi Việt Nam với khoảng 200 triệu USD.

Nhà đầu tư rút vốn vì môi trường - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán VN sẽ ngày càng chịu ảnh hưởng từ đánh giá của nhà đầu tư về phát triển bền vững. Trong ảnh: trước Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Ảnh: BÔNG MAI

Nguyên nhân chủ yếu là họ chưa thấy Việt Nam hành động những cam kết mục tiêu phát triển bền vững trong khi họ xem đây là một thách thức lớn, mang tích cấp bách.

Chính phủ cần nhìn thấy các tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết của mô hình kinh doanh, phát triển bền vững để hành động phòng ngừa thay vì phải bỏ chi phí để xử lý hậu quả.

Ông Dominic Scriven (chủ tịch Công ty Dragon Capital)

Các định chế đầu tư trên thế giới đã và đang dịch chuyển tài sản và nguồn vốn đến những khoản đầu tư xanh và sạch hơn nhằm khẳng định cam kết của họ trong việc cùng với các chính phủ và doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Sự rút lui của nhà đầu tư lớn, một nhà đầu tư rất có ý nghĩa với quỹ (thông tin trên cũng được ông Dominic chia sẻ tại sự kiện lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019 cuối tháng 11 vừa qua - PV), khiến tổ chức phải nhìn nhận lại nhận thức về phát triển bền vững của doanh nghiệp trong kinh doanh. Phát triển và bền vững luôn đi cùng nhau, nhưng sự phát triển hiện nay đang tạo ra "sự giận dữ của khí hậu, sự đau đớn về môi trường và sự cô đơn chúng loài".

Thực tế trong ngành quản lý quỹ, nhà đầu tư thứ cấp gặp chúng tôi bây giờ không chỉ hỏi về chuyên môn, hệ thống hoạt động, cơ sở pháp lý, giấy phép hành nghề... Họ cũng hỏi luôn về mô hình và nguồn dữ liệu mà các quỹ theo dõi các vấn đề xã hội, môi trường và chính phủ (ESG). Một số nhà đầu tư cũng đang tiến tới nhu cầu chấm điểm danh mục đầu tư về ảnh hưởng khí thải carbon, tác động nguồn nước... 

Đây là vấn đề chúng tôi đang nghiên cứu rất chi tiết nhưng đáng tiếc ở Việt Nam, chưa nhiều doanh nghiệp nhận thức điều này.

Trong các báo cáo tài chính hiện nay, số doanh nghiệp Việt Nam chủ động cung cấp các thông tin về yếu tố phát triển bền vững, đầu tư sản xuất xanh hay mô hình kinh tế tuần hoàn chưa nhiều. Trong khi đó, đây là câu chuyện thế giới đã đi 30 năm trước đó.

Ước tính có 253 tỉ USD tổng tài sản quản lý bởi các nhà quản lý chuyên nghiệp cam kết bỏ vào khoản đầu tư có yếu tố ESG. Nhà đầu tư đang tiến tới yêu cầu chúng tôi chấm điểm danh mục đầu tư về ảnh hưởng khí thải carbon.

Sự rút lui của quỹ trên không chỉ báo động cho doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam, mà điều này cũng đang xảy ra tương tự ở các nước khác. Hiện nay, các nhà đầu tư trước khi rót vốn vào đâu đều có những yêu cầu về phát triển bền vững; nếu không, khoản đầu tư của họ cũng bị rủi ro vì các yếu tố biến đổi khí hậu. Môi trường đang đẩy chi phí đầu tư của họ tăng lên, thậm chí rủi ro mất mát cao hơn.

Biến đổi khí hậu không là vấn đề mới ở Việt Nam. Chính phủ cần nhìn thấy các tác động của biến đổi khí hậu, môi trường và sự cần thiết của mô hình kinh doanh phát triển bền vững để hành động phòng ngừa thay vì phải bỏ chi phí để xử lý hậu quả. Muốn vậy, Chính phủ cũng cần nhìn thấy đó là trách nhiệm của mình, đưa ra chính sách minh bạch và chế tài thích đáng cho các sai phạm.

Cần thay đổi suy nghĩ

Doanh nghiệp có vai trò tương đối rõ ràng trong bảo tồn sinh học, tích cực giúp đạt mục tiêu phát triển bền vững, họ cũng cần thay đổi suy nghĩ phát triển bền vững chỉ khiến việc sản xuất kinh doanh trở nên đắt đỏ hơn mà đó là cách phát triển tất yếu. Tuy nhiên, vai trò của nhà nước, chính phủ không thể bỏ qua.

Sắp xếp nông, lâm trường: Hạn chế nhà đầu tư chỉ nhắm đến đất đai Sắp xếp nông, lâm trường: Hạn chế nhà đầu tư chỉ nhắm đến đất đai

TTO - Việc "giải cứu" Nông trường Sông Hậu hay quá trình sắp xếp lại 1,86 triệu hecta đất nông, lâm trường nhằm sử dụng đất đai hiệu quả hơn.

NHƯ BÌNH ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận