Tag: người lao động bị mất việc

TP.HCM lên kế hoạch hỗ trợ đợt 3, không phân biệt thường trú, tạm trú

TTO - Đối tượng của đợt hỗ trợ lần 3 sẽ gồm người lao động bị mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn đang có mặt tại TP, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.