Nghiên cứu chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể phi nông nghiệp

30/09/2019 16:19 GMT+7

TTO - Nghiên cứu các chính sách đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ để có hỗ trợ thiết thực cho khu vực kinh tế phi nông nghiệp trong thời gian tới.

Nghiên cứu chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể phi nông nghiệp - Ảnh 1.

Một hợp tác xã dệt thổ cẩm giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị - Ảnh: NA

Sáng 30-9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo Phó Thủ tướng, đây là lần đầu tiên có hội nghị toàn quốc về kinh tế tập thể sau khi có Nghị quyết 13 của Trung ương gần 20 năm qua.

Mặc dù khu vực kinh tế tập thể phi nông nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, song cơ bản vẫn yếu kém. Chỉ khoảng trên 50% HTX hoạt động hiệu quả, chưa xứng với vị thế và vai trò của khu vực này trong nền kinh tế quốc tế.

Trong khi đó, cơ chế chính sách hiện nay vẫn còn sự túng túng để xác định vị trí của HTX. Cụ thể, theo quy định tổ hợp tác, HTX không phải là doanh nghiệp và hoạt động theo mô hình kinh tế tập thể, bị chi phối bởi luật HTX.

Tuy nhiên, trong Nghị quyết 13 nêu vấn đề với các HTX sẽ được tiếp cận tín dụng như một doanh nghiệp và tạo sự bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Dẫn tới việc lúng túng trong thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể phi nông nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu cần xem xét lại các quy định, chính sách liên quan đến ưu đãi đất đai, vay vốn tín dụng, tín chấp…

Đặc biệt, cần phải xem lại bất cập hiện nay là luật quy định quyền của các thành viên HTX nhưng lại không gắn với trách nhiệm, dẫn tới số lượng nhiều nhưng manh mún, nhỏ lẻ.

Theo đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam, vai trò của các đoàn thể.

Trước đó, báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phi nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho biết; đến cuối năm 2018, cả nước có 64.081 tổ hợp tác, 8.744 HTX, 21 liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp, tăng hơn 02 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế.

Số thành viên của HTX phi nông nghiệp, đến hết năm 2018 có 3,1 triệu thành viên, chiếm 44,3% tổng số thành viên của khu vực HTX. Vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp trong giai đoạn 2003 - 2018 tăng 5,2 lần, từ 3.255 tỷ đồng lên 18.402 tỷ đồng.

Phần lớn HTX phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đạt tỷ lệ 50% - 83% tổng số HTX trong từng loại hình, cao hơn so với HTX nông nghiệp. Doanh thu và lãi bình quân năm 2018, bình quân 01 HTX có doanh thu 8,5 tỷ đồng và lãi 0,48 tỷ đồng, tăng từ 02 - 05 lần so với năm 2003;

Tổ chức sản xuất, kinh doanh của HTX phi nông nghiệp đa dạng ngành nghề, đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung là chủ yếu, cung ứng phần lớn dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực quản trị.

Cần giải pháp giải quyết khó khăn cho các hợp tác xã trước tháng 12-2019 Cần giải pháp giải quyết khó khăn cho các hợp tác xã trước tháng 12-2019

TTO - Ngày 24-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ-TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận