Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Ngành thuế, hải quan còn "những con sâu làm rầu nồi canh"

28/07/2016 11:50 GMT+7

TTO - Tái cử Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng đã trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, xác nhận trong ngành thuế vẫn còn "những con sâu”. Ông Dũng cho biết các giải pháp mà ông sẽ thực hiện thời gian tới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Ánh: Việt Dũng
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Ánh: Việt Dũng

Sau một nhiệm kỳ nắm Bộ Tài Chính và tiếp tục tái cử, ông Dũng nói cảm thấy tự tin hơn vì đã nắm hiểu rõ hơn công việc của mình trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Với 94,74% (468/488 đại biểu có mặt) tín nhiệm, Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng là một trong những thành viên Chính phủ có tỷ lệ tín nhiệm cao, sau cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thành viên Chính phủ sáng 28-7 tại Quốc hội.

Ông đã có những chia sẻ với báo chí sau khi tái cử.

Thách thức ngân sách rất lớn

Ông Dũng nói: “Trong nhiệm kỳ này, thách thức về mặt tài chính ngân sách rất nhiều, rất quan trọng gắn với an ninh, an toàn tài chính quốc gia như vấn đề tiến hành tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tái cơ cấu chính sách thu, chi để đảm bảo cơ cấu chi hợp lý của dự toán ngân sách nhà nước. Rồi phải đảm bảo an toàn, an ninh tài chính gắn với đảm bảo an toàn nợ công.

Để triển khai các nội dung này, phải tổ chức rà soát hết lại toàn bộ chính sách thu của chúng ta từ trước đến nay trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải cắt giảm lộ trình thuế quan theo các hiệp định đã cam kết.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp và không thuận lợi, chúng ta phải điều chỉnh lại chính sách thu để vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Phải bảo đảm bảo nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và tiết kiệm chi thường xuyên cũng như đảm bảo nguồn vốn để trả nợ những khoản mà lâu nay chúng ta đã vay, siết chặt đầu tư công.

* 5 năm tới ông tiếp tục đảm nhiệm trọng trách cương vị này như thế nào?

- Kinh tế nước ta thời gian qua có bước hồi phục. Tuy nhiên áp lực về chi tiêu của chúng ta quá lớn, đặc biệt chúng ta phải triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng, Trung ương trong vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, kể cả chi cho quốc phòng an ninh trong bối cảnh mới.

Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an ninh an toàn quốc gia, cân đối ngân sách nhà nước là cân đối lớn nhất trong các cân đối vĩ mô của chúng ta.

* Những ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ mới không?

- Tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước không có nghĩa là chúng ta giảm chi tiêu một cách đột ngột mà giảm chi tiêu thường xuyên phải gắn với hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi tiêu, gắn với cải cách đồng bộ tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ đề án, nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh sự nghiệp công, kể cả chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tổng thể chính sách về an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn.

Về nợ công chúng ta đã từng bước công khai, điều này rất quan trọng để đề ra các giải pháp, khả năng trả nợ, bố trí nguồn lực trả nợ, quản lý sử dụng nợ công hiệu quả hơn.

* Người dân, dư luận vẫn rất bức xúc với tình trạng tham nhũng trong ngành thuế, hải quan. Ông đã nêu ra quan điểm là quyết tâm giải quyết các công việc, trong nhiệm kỳ này, ông sẽ có những giải pháp gì để xử lý tình trạng này? 

- Nếu nói công bằng trong thời gian qua, nhất là vài năm gần đây các cải cách trong ngành thuế, ngành hải quan rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách, đổi mới chúng ta đổi mới về cơ chế quản lý nên còn nhiều khó khăn, với bộ máy khá lớn từ Trung ương đến cấp huyện.

Hiện nay bộ máy thuế là từ trung ương đến cấp huyện rất đông. Nên trong quá trình đổi mới, cải cách, chúng tôi tập trung vào đào tạo lại đội ngũ cán bộ, tập trung rà soát các quy trình, quy phạm, rồi các quy định về đạo đức nghề nghiệp của thuế, hải quan.

Trong quá trình đó, chúng tôi rất cần sự giám sát của người dân, doanh nghiệp, kể cả truyền thông. Rõ ràng là có những cá nhân, có thể nói là "con sâu bỏ rầu nồi canh" chúng tôi hoàn toàn thấy điều đó là một thực tế.

Những con sâu đó đã bị xử lý rất nghiêm minh. Mấy năm vừa qua, bằng các giải pháp, luân phiên cán bộ thì chúng tôi đã luân chuyển hơn 10.000 cán bộ và quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã xử lý trên dưới 300 cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trong thuế, hải quan vi phạm về hành chính.

Chúng tôi tin rằng cùng sự chuyển biến trong ngành thuế, hải quan sẽ bắt nhịp kịp cùng sự đổi mới của đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

VIỄN SỰ - CẦM VĂN KÌNH ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận